105. ROCZNICA urodzin Rafaela F. Scharfa

0

  1. ROCZNICA

urodzin Rafaela F. Scharfa

(1914-2003) 

współzałożyciela Fundacji Judaica i Centrum

Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu

wieczór wspomnień z udziałem

Prof. Czesława Brzozy

oraz prezentacja jego książki pt.

Żydzi Krakowa Międzywojennego

Kalendarium

dedykowanej Rafaelowi F. Scharfowi

WTOREK, 18 CZERWCA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME