O Romanie Ingardenie rozmawiają: Stróżewski, Tarnowski, Zagajewski i Potocka

We wtorek 22 września o godzinie 18 MOCAK zaprasza na spotkanie poświęcone Romanowi Ingardenowi, towarzyszące wystawie Filozof i fotograf oraz publikacji o tym samym tytule. W wydarzeniu wezmą udział: Władysław StróżewskiKarol Tarnowski i Adam Zagajewski. Rozmowę poprowadzi Maria Anna Potocka.

Poznaj Kolekcję MOCAK-u! Oprowadzanie po wystawach Kolekcji MOCAK-u

niedzielę 13 września o godzinie 16 zapraszamy na zwiedzanie z przewodniczką wystaw Kolekcji MOCAK-u:

Liczba miejsc ograniczona. Wstęp 2 zł (cena obejmuje wejście na wystawy).

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu XX/XXI wiek. Historia, sztuka, edukacja. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2020”

Kuratorskie wprowadzenie do wystawy Romana Ingardena Filozof i fotograf

czwartek 10 oraz 24 września o godzinie 18 zapraszamy na na kuratorskie wprowadzenia do wystawy Romana Ingardena Filozof i fotograf.

Krótki (20-minutowy) wstęp ma na celu przybliżenie zwiedzającym postaci Romana Ingardena oraz omówienie tematów poruszanych na wystawie. Jest to również okazja to rozmowy na temat pracy związanej z przygotowaniem wystawy, w tym archiwum liczącego blisko pięć tysięcy fotografii Romana Ingardena.

T-O-G-E-T-H-E-R: building unity through art.
Warsztaty w języku angielskim

W sobotę, 12 września, o godzinie 12 zapraszamy na warsztaty w języku angielskim.

Jak można pielęgnować poczucie wspólnoty za pomocą sztuki? W jaki sposób sztuka może przyczyniać się do oswajania różnic kulturowych i pomagać w znalezieniu wspólnego języka? Jakimi środkami wyrazu posługujemy się do zobrazowania wspólnotowości?

Warsztaty poprowadzi Joanna Pottle – amerykańska artystka, badaczka i edukatorka, stypendystka Fundacji Fulbrighta, od 2019 roku mieszkająca w Krakowie i współpracująca z Działem Wiedzy o Sztuce MOCAK-u.

Warsztaty odbywają się w języku angielskim w małych grupach (do 12 osób) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego MOCAK-u. Wstęp 2 zł.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu XX/XXI wiek. Historia, sztuka, edukacja.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2020”

PLACES WORTH YOUR TIME