120 obiektów na 120 lat istnienia Muzeum! Wernisaż wystawy o godz.17.00, ul. Szpitalna 21

0

Wystawa: 120/120 – prezentacja muzealnych artefaktów

Czas trwania: 7 czerwca – 31 sierpnia 2019

Miejsce: Muzeum Teatralne (Dom pod Krzyżem), ul. Szpitalna 21  

Kurator wystawy: Irena Palca. Anna Bednarek

Wernisaż: 6 czerwca 2019, godz. 17.00

Od 2005 roku najcenniejsze obiekty pozyskane w danym roku prezentowane są podczas pokazu nabytków. W roku bieżącym ma on wymiar szczególny: to 120 obiektów na 120 lat istnienia Muzeum. Pokazane zostają tym samym muzealia najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla zbiorów Muzeum Krakowa, pozyskane w ciągu 120 lat jego istnienia.

Fot. Tomasz Kalarus/Muzeum Historyczne miasta Krakowa

W 2019 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa obchodzi 120. rocznicę swojego istnienia. Powołane zostało 31 maja 1899 roku jako część Archiwum Aktów Dawnych w Krakowie. Pierwsze obiekty muzealne trafiły do Archiwum już na początku lat 90. XIX wieku, a więc jeszcze przed utworzeniem muzeum, natomiast systematyczne pozyskiwanie zbiorów rozpoczęto wraz z formalnym powołaniem Muzeum. Kolekcjonowano przede wszystkim pamiątki cechowe oraz miejskie, pamiątki po gminach przyłączonych do Krakowa, a także przedmioty odnajdywane podczas prowadzonych w Krakowie prac budowlanych i remontowych. Po odzyskaniu niepodległości muzeum kontynuowało gromadzenie zbiorów, w 1925 roku posiadało już około 6000 muzealiów.

Po zakończeniu II wojny światowej, 18 grudnia 1945 roku, Miejska Rada Narodowa powołała do życia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako samodzielną instytucję. Misją nowo utworzonego muzeum był ratowanie ocalałych pamiątek przeszłości oraz podtrzymanie krakowskich tradycji. Wkrótce też, w latach 1951–1952, Muzeum przejęło (choć nie w całości) zbiory z Archiwum Aktów Dawnych. W kolejnych latach muzeum poszerzało swoje zbiory dzięki darom osób prywatnych oraz przekazom instytucji, a także za sprawą zakupów dokonywanych przez muzeum.

Fot. Tomasz Kalarus/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Obecnie zbiory liczą ponad 170 000 muzealiów, a osobną, liczną grupę stanowią przedmioty zgromadzone w bibliotece i archiwum. Muzeum gromadzi przede wszystkim cracoviana, a ważną pozycję w zbiorach stanowi XIX-wieczne malarstwo historyczne, dawne widoki Krakowa oraz portrety. Bogato reprezentowane są fotografie, pamiątki cechowe, miejskie i patriotyczne, judaika, teatralia, militaria, rzemiosło, sztuka dawna i współczesna, numizmaty, obiekty związane z folklorem (zwłaszcza szopki krakowskie), historią najnowszą (w tym II wojną światową), dziejami harcerstwa oraz drukarstwa i introligatorstwa, a także wiele innych.

Centrum Obsługi Zwiedzających

Rynek Główny 1, 31-042 Kraków

tel. 12 426 50 60, info@muzeumkrakowa.pl

Muzeum Teatralne

Ul. Szpitalna 21

środa – niedziela: 10.00–17.30

ceny biletów:

normalny – 7 zł,

ulgowy – 5 zł,

rodzinny – 14 zł,

grupowy – 5 zł,

grupowy ulgowy – 4 zł

www.muzeumkrakowa.pl

PLACES WORTH YOUR TIME