200th anniversary of the birth of Tytus Chałubiński.

0

The year 2020 will be exceptional for the Museum of Dr Tytus Chałubiński because of the 200th anniversary of the birth of Tytus Chałubiński. Moreover, the town of Zakopane has announced  the year 2020 to be the year of Dr Tytus Chałubiński. For this reason  a variety of various events will be organized throughout 2020.The  exihibition of Dr Tytus Chałubiński is said to be the most important event among them.The opening exhibition will take place in the second half of June this year.Next, 16th August will be called the Day of Dr Tytus Chałubiński.On that day all participants will take part in an amazing excursion to Gąsiennicowa Valley, following  the excursion of Dr Tytus Chałubiński in 1882. Also, another photography exhibition about Dr Tytus Chałubiński will be opened in Zakopane and it will be presented since March. In July, when the Festival of Museum Tatrzanski is held the family city game named ” Following the traces of Tytus Chałubinski” in Zakopane will also take place.:. The excursion to Gąsiennicowa Valley is not the only one as also another excursion will be planned. The excursion to ” The Gate of Chałubinskiego” will take place. The actors will read the text of Dr Tytus Chałubinski during it.

 

Rok 2020 Rokiem dra Tytusa Chałubińskiego

Dla Muzeum Tatrzańskiego rok 2020 będzie wyjątkowy ze względu na 200. rocznicę urodzin swojego patrona i ogłoszenie przez miasto Zakopane Roku dra Tytusa Chałubińskiego. Z tej okazji zaplanowanych jest szereg wydarzeń. Najważniejsze z nich to wystawa o dr Tytusie Chałubińskim – wernisaż wystawy planowany jest na drugą połowę czerwca bieżącego roku.  Z kolei 16 sierpnia będzie Dniem Tytusa Chałubińskiego. Tego dnia m.in.  wszyscy chętni wybiorą się na niezwykłą wycieczkę górską na Halę Gąsienicową śladami dra Tytusa Chałubińskiego, którą odbył w 1882 roku. Z kolei w Zakopanem już od marca  można będzie oglądać fotograficzną wystawę plenerową o patronie Muzeum Tatrzańskiego. W lipcu, kiedy obchodzone są Tatrzańskie Musealia – Festiwal Muzeum Tatrzańskiego, odbędzie się rodzinna gra miejska „Śladami Tytusa Chałubińskiego po Zakopanem”. Wspomniana wycieczka na Halę Gąsienicową nie będzie jedyną, bowiem zaplanowana jest wspólna wycieczkę na Wrota Chałubińskiego, podczas której aktorzy przeczytają kolejne teksty Tytusa Chałubińskiego.

 

PLACES WORTH YOUR TIME