27 URODZINY CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ FUNDACJI JUDAICA

0

FUNDACJA JUDAICA

Centrum Kultury Żydowskiej

27 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2020

We wtorek 24 listopada br. mija 27 rocznica działalności CKŻ. 27 lat temu w  czwartek 24 listopada 1993r. Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica zostało otwarte i rozpoczęło swoją służbę publiczną na krakowskim Kazimierzu, w  budynku, który został  odrestaurowany, zmodernizowany i dostosowany do nowych funkcji. To stało się możliwe dzięki wielkiej pomocy Polsko-Amerykańskiej Komisji Wspólnej  d/s  Pomocy Humanitarnej

Warto przypomnieć najważniejsze postacie, które stały za tym wtedy wielkim wyzwaniem, jakim była idea powołania  CKŻ. Byli to:  Prof. Józef A. Gierowski, Prof. Jacek Woźniakowski, Prof. Jan Błoński, Rafael F. Scharf,  Mark Talisman, Czesław Jakubowicz (ówczesny Prezes Gminy Żydowskiej w Krakowie).

Centrum Kultury Żydowskiej od 27 lat  prowadzi swoją działalność obywatelską na rzecz wiedzy i pamięci o polskich Żydach, jako części dziedzictwa w Polsce, a także na rzecz kultury obywatelskiej.

Wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom   fizycznym, z Kraju i z zagranicy które wsparły nasze Centrum oraz naszej publiczności, która nam towarzyszy od ćwierćwiecza i nadaje sens naszej pracy, wyrażamy podziękowania.

Joachim S. Russek

PLACES WORTH YOUR TIME