29. FKZ | ZIEMIA | EARTH | 8

0

Piątkowy wieczór pogodzi ze sobą klezmerskie rytmy z Nowego Jorku i klubowe bity telawiwskich klubów. W synagodze Tempel zagra Michael Winograd i jego The Honorable Mentshn, a na Barce – najlepsi DJ-e Tel Avivu.

Koncert Michaela Winograda Kosher Style jest dedykowany pamięci Jana Kulczyka i odbywa się pod patronatem Kulczyk Foundation (28.06, godz. 18.00). Rano – po warsztatach parzenia kawy z Januszem Makuchem – zapraszamy na jedyną w Polsce możliwość zgłębienia tajników śpiewania piyutów – religijnych pieśni Żydów mizrachijskich (Namiot FKŻ, 28.06, godz. 11.00)

Wspólnie z Instytutem Europeistyki UJ zapraszamy również na wykład prof. Jana GrabowskiegoPolacy patrzą na Żydów, Żydzi patrzą na Polaków. (Namiot FKŻ, 28.06, godz. 17.00), a wcześniej (godz. 15.00) – swój drugi wykład wygłosi Rabin Boaz Pash. Tym razem powie o Muzyce Planet, czyli jak stać się częścią wszechświata według metody Remu.

Szczegółowy program na piątek i pozostałe dni FKŻ znajdziecie pod linkiem poniżej.

Do zobaczenia na Kazimierzu!

na zdjęciu: Raymonda Abecassis & The Europeans, fot.: Bartosz Dittmar

Friday evening will bring together two dfferent musical styles: Tempel synagogue will host klezmer music straight from New York City and best Tel Aviv DJs will rock the dancefloor of Barka club.

Kosher Style by Michael Winograd & The Honorable Mentshn is dedicated to late Jan Kulczyk, Polish philanthropist and entrepreneur and will be held under the auspices of the Kulczyk Foundation (28.06, 18.00). After the morning workshops of coffee-brewing with Janusz Makuch, you can join piyut worskhop and learn more about this tradition of liturgical songs of Mizrachi Jews (Tent, 28.06, 11.00)

Together with Institute of European Studies of the Jagiellonian University and the Koret Foundation we invite you to a lecture by prof. Jan GrabowskiPoles Look at Jews, Jews Look at Poles. (Tent, 28.06, 17.00), but earlier – 1t 15.00 – Rabbi Boaz Pash will deliver his second lecture – this time he will answer a question of How to Make an Unearthly Man Into a Cosmic Man?  Detailed program for Friday and the remaining days of the 29th festival can be found under the link below.

See you in Kazimierz!

On the photo: Yossi Klein Halevi and Janusz Makuch, photo by Edyta Dufaj

PLACES WORTH YOUR TIME