50-ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH (1968-2018)

0

50-ROCZNICA WYDARZEŃ MARCOWYCH (1968-2018)

Pokaz archiwalnych
materiałów filmowych
o Marcu’ 68

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME