I Z R A E L Pamięć i tożsamość

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

I Z R A E L  

Pamięć i tożsamość 

wykład

Daniela Wolniewicza Slomki 

CZWARTEK, 8 LISTOPADA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME