77. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa Szopki w Celestacie

0

Zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń,

Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a i ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, które kontynuuje tę tradycję do dziś.

Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. Scena Bożego Narodzenia przeniesiona została z Betlejem w scenerię zabytkowych budowli Krakowa. Szopka krakowska to smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla, skonstruowana z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, fantazyjnie przetworzonych i połączonych.

Celem organizacji konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, której wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Ma on znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego elementu wytworu tradycji niematerialnego dziedzictwa.

Co roku w pierwszy czwartek grudnia szopkarze przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza. Szopki ocenia jury składające się z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków.

Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2014 roku. Ponadto od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Muzeum Krakowa zaprzasza 5 grudnia 2019 roku od godz.10.00 pod pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie zgromadzą sie artysci ze swymi dziełami. Po prezentacji i uroczystym pochodzie wokół Rynku Głównego szopki zostaną poddane ocenie jury, które wyłoni te najpiękniejsze w kilku kategoriach. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 grudnia 2019roku o  godz. 14.00 w Pałacu Krzysztofory, po czym wyruszy korowód do Celestatu (ul. Lubicz 16), gdzie o godz. 16.00 uroczyste zaświcenie szopki  w Ogrodzie Strzeleckim ropocznie wernisaż pokonkursowej wystawy.

Jak każe tradycja nagrodzone szopki zostaną pokazane szerokiej publiczności na specjalnej wystawie.

  1. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa Szopki w Celestacie uzyskała honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Więcej informacji:

www.muzeumkrakowa.pl

 

Wstępny przegląd prac na 77.Konkurs Szopek Krakowskich:

5.12.2019, godz. 10.00–12.00, Rynek Główny w Krakowie obok pomnika Adama Mickiewicza

Ogłoszenie wyników konkursu:

8.12.2019, godz. 14.00, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (kategoria dorośli)

8.12.2019, godz. 16.00, uroczyste otwarcie wystawy, Celestat, ul. Lubicz 16

 

Wystawa: Szopki w Celestacie

Kurator wystawy: Małgorzata Niechaj

Miejsce: Celestat, ul. Lubicz 16

Czas trwania: 9.12.2019 – 23.02.2020

 

PLACES WORTH YOUR TIME