A boom in the Krakow conventions market

0

A boom in the Krakow conventions market

Studies confirm that, having made appropriate investments, Krakow was able to activate its potential as a center for conventions and business events. According to the newest statistics (from 2017) the sector has accounted for nearly 3.5% of the city’s GDP, which is to say 2.2 billion zloty.

According to a report from the International Congress and Convention Association (ICCA), in 2010, Krakow ranked 59th, with 31 meetings. By way of comparison, Vienna had 154 such meetings, and Barcelona had 148. Little by little, Krakow has become more and more popular among organizers of these kinds of events, but the great revolution occurred in 2014. In that year the city that is home to Wawel became home to two new convention facilities that had been anticipated for years: the ICE Convention Center, on the right bank of the Vistula across from Wawel; and the Krakow Tauron Arena, the enormous multifunctional sports and exhibitions hall which can seat up to 20,000 people.

In just its first year of operation, the Krakow ICE organized 175 meetings, in which nearly 200,000 people took part. 30 major events for 485,000 people took place at the Tauron Arena in the course of the first year after its opening. After that, things were even better, and each subsequent year proved how much these kinds of facilities (along with the new Cracow Expo exhibition halls which opened during the same period) were needed in the city.

According to studies conducted under contract with the Lesser Poland Chamber of Tourism, there were 6000 meetings (of which 4400 were congresses or conferences) in Krakow in 2017 which generated 1.4 billion zloty. This is three times more than in 2013. 147 million zloty were contributed to the municipal budget in the forms of fees and taxes. Since 2013, the labor force engaged in this sector in Krakow grew by 53% and today includes around 19,000 jobs.

Kongresowy boom w Krakowie

Badania potwierdzają, że Kraków potrafił trafionymi inwestycjami uruchomić swój potencjał jako miasta kongresów i wydarzeń biznesowych. Według najnowszych statystyk (za rok 2017) branża ta przyniosła niemal 3,5 proc. PKB miasta czyli 2,2 miliarda złotych.

Jeszcze w 2010 r., wg raportu ICCA International Congress and Convention Association w rankingu miast Kraków zajął 59 miejsce z 31 spotkaniami. Dla porównania w Wiedniu odbyło się 154 tego typu eventów, a w Barcelonie – 148. Kraków stawał się stopniowo wśród organizatorów takich spotkań coraz popularniejszy, ale prawdziwa rewolucja zaczęła się w 2014 roku. Wtedy otwarte zostały wyczekiwane pod Wawelem od lat dwa obiekty: Centrum Kongresowe ICE Kraków położone po prawej stronie Wisły naprzeciwko Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Tauron Arena Kraków, czyli olbrzymia wielofunkcyjna hala widowisko-sportowa, która może pomieścić nawet 20 tys. osób.

Tylko w pierwszym roku działalności w ICE Kraków zorganizowano 175 takich spotkań, w których udział wzięło niemal 200 tysięcy osób. W Tauron Arenie w  ciągu roku po otwarciu zorganizowano 30 wielkich imprez dla 485 tysięcy osób. Potem było jeszcze lepiej, a każdy rok udowadniał jak bardzo takich obiektów (i nowych hal wystawienniczych Cracow Expo otwartych w tym samym okresie) w mieście brakowało.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Małopolskiej Izby Turystyki uczestnicy 6 tysięcy spotkań (z czego 4400 stanowiły kongresy i konferencje) wydali w 2017 roku w Krakowie

1,4 miliarda złotych. To trzy razy więcej niż w 2013 roku. Do budżetu miasta wpłynęło

147 mln złotych tytułem opłat i podatków. Od 2013 roku zatrudnienie w branży spotkań wzrosło w Krakowie o 53 proc. i wynosi dzisiaj ok. 19 tys. miejsc pracy. (b)

Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Kraków mit Investitionen sein Potential als eine Stadt der Kongresse und Business-Veranstaltungen in Gang gesetzt hat. Den neuesten Statistiken nach (für das Jahr 2017) umfasste diese Branche fast 3,5 % des BIP der Stadt, das heißt 2,2 Mrd. PLN.

PLACES WORTH YOUR TIME