A little excursion down the Vistula valley

0

This is a direction relatively rarely chosen by tourists looking for interesting places around Krakow.  It deserves better, since a road trip into the northeast to the border between Lesser Poland and the Holy Cross Province can prove most impressive.  Especially in the early spring.

The main road leading up the Vistula valley goes through an intensively farmed region since the soil in the area is very fertile.  As soon as we get beyond the heavily urbanized zone of Krakow, we find ourselves among green fields and blooming orchards.  At first the countryside is dominated by plains, but it quickly transforms into rolling hills.  There are many interesting places to stop along the road.  For example, in Hebdów, along the banks of the Vistula, one will find the Norbertine monastery complex which was founded in the twelfth century.  Currently, after extensive restoration, the Piarist fathers operate a hotel there.

Heading a little further east, we come to Opatowiec.

Although it’s not a very big town these days, in the early middle ages it belonged to the Tyniec Benedictines, and had been growing for a long time.  It was driven into decline by the Swedish raids of the 17th century, but one can still find the 15th century Dominican church there.  For something a little further out-of-the-ordinary, treat yourself to the ferry ride to the other side of the Vistula.

Opatowiec is in the Holy Cross Province.  If we were to continue our trip to the east, we would soon arrive in New Korczyn, where we would find beautiful churches, and the house funded by Polish historian, clergyman, diplomat, and quasi-regent Jan Długosz.  King Ladislaus Jagiełło who conquered the Teutonic Knights in 1410 used to love to spend time here.

If we were to turn left off the main road and double back to the west, we would soon arrive at Wiślica.  Wiślica has just regained legal status as a town this year.  However, having only 500 residents, it remains the smallest town in Poland.  At one time it was among the most important towns of Lesser Poland, which used to be broader than it is today.  There was already a settlement there as long ago as the 10th century.  It held an extraordinary distinction after King Ladislaus Łokietek unified the country in the 14th century.  Also in the middle of the 14th century, King Casimir the Great funded the construction of the splendid collegiate church built here, which continues to impress to this day.

This trip could also provide us with a completely different sort of impressions.  From Wiślica, it isn’t far to two wonderful spa towns – Busko Zdrój and Solec Zdrój, and a bit of a look around will show that we’ve passed into a different region – the Ponidzie.  One of the best ways to admire the natural beauty here is to take a kayak out onto the colorful Nida River.

Mała wyprawa pradoliną Wisły

To kierunek stosunkowo rzadko wybierany przez turystów szukających interesujących miejsc w pobliżu Krakowa. Niesłusznie, bo podróż szosą na północy-wschód na pogranicze Małopolski i województwa świętokrzyskiego może dostarczyć mnóstwa wrażeń. Zwłaszcza wczesną wiosną.

Główna droga wiedzie długo pradoliną Wisły przez ziemie intensywnie uprawiane, bo miejscowe gleby są bardzo żyzne. Zaraz po tym jak wyjedziemy poza silnie zurbanizowaną otulinę Krakowa, znajdujemy się wśród zieleniejących się pól i kwitnących sadów. Krajobraz początkowo jest równinny, ale szybko fałduje się. Po drodze można zatrzymać się w wielu ciekawych miejscach. Np. w Hebdowie nad brzegiem Wisły znajduje się założony w XII wieku zespół klasztorny norbertanów. Obecnie, po odrestaurowaniu obiektu, pijarzy prowadzą tam hotel.

Podążając dalej w kierunku wschodnim docieramy do Opatowca.

Ta niewielka dziś miejscowość od wczesnego średniowiecza należała do benedyktynów z podkrakowskiego Tyńca i długo się rozwijała. Podupadła po najazdach szwedzkich w XVII wieku. Do dzisiaj zachował się tam podominikański kościół z XV wieku. Nietuzinkowych wrażeń może dostarczyć też przeprawa promowa na prawy brzeg Wisły.

Opatowiec znajduje się już w województwie świętokrzyskim. Gdy będziemy kontynuowali podróż na wschód szybko dotrzemy do Nowego Korczyna z jego przepięknymi świątyniami i domem ufundowanym przez Jana Długosza. W mieście uwielbiał się zatrzymywać król Władysław Jagiełło, pogromca zakonu krzyżackiego z 1410 roku.

Jeżeli zaś zdecydujemy się skręcić z głównej drogi na północ, to szybko dotrzemy do Wiślicy. Właśnie od początku tego roku odzyskała status miasta. Jest jednak miastem najmniejszym w kraju, bo zamieszkuje tam 500 osób. Kiedyś należała do najważniejszych w szerzej niż dzisiaj rozumianej Małopolsce. Gród istniał tam już w X wieku. Ogromnego znaczenie nabrała po zjednoczeniu państwa polskiego w XIV wieku przez króla Władysław Łokietka. Król Kazimierz Wielki ufundował w Wiślicy w połowie XIV wieku wspaniałą kolegiatę, która zachwyca do dzisiaj.

Nasza podróż może przynieść też zupełnie inne wrażenia. W pobliżu znajdziemy dwa świetne uzdrowiska (Busko Zdrój i Solec Zdrój), a kiedy rozejrzymy się po okolicy zorientujemy się, że znaleźliśmy się już w nowej krainie – na Ponidziu. Tutejszą wspaniałą przyrodę można podziwiać z kajaka wybierając się na spływ malowniczą Nidą. (b)

 

Diese Richtung wird von Touristen, die nach interessanten Plätzen in der Nähe von Krakau suchen, selten gewählt. Ganz zu Unrecht, denn die Reise in den Nordwesten, an die Grenze zwischen Małopolska und der Woiwodschaft świętokrzyskie, kann eine Vielfalt von Eindrücken, insbesondere im Frühjahr liefern.

PLACES WORTH YOUR TIME