Aleksandromania – macedońskie perypetie – spotkanie z Michałem Siarkiem

0

22 września 2019 r., godz. 15.00, sala „Pod Kruki”, MCK, Rynek Główny 25.

Zapraszamy na spotkanie z polskim fotografem Michałem Siarkiem poświęcone projektowi Alexander, najtrafniej dokumentującemu poszukiwania tożsamościowe współczesnej Macedonii. Rozmowę poprowadzi Łukasz Galusek.

W czerwcu 2018 roku premierzy Grecji i Macedonii podpisali porozumienie, które zakończyło wieloletni spór wokół nazwy Macedonia. Reperkusje wieloletniego grecko-macedońskiego konfliktu, przynajmniej te architektoniczne, będą widoczne w stolicy Macedonii jeszcze przez długi czas. Zainicjowany w 2008 roku rządowy program Skopje 2014 miał dać Macedończykom architekturę historyczną w formie i narodową w treści, a Skopje uczynić stolicą narodu.
Celem było uwiarygodnienie ciągłości istnienia „najstarszego” narodu na Bałkanach, historycznej wspólnoty niepochodzącej od Słowian, lecz od antycznych Macedończyków, którymi władał „jeździec na koniu”, ukazany na gigantycznym pomniku w sercu stolicy, twórca jednego z największych imperiów w dziejach ludzkości.

Alexander Michała Siarka to dokumentacja krótkich, ale burzliwych dziejów próby stworzenia nowego macedońskiego mitu narodowego, łączącego podzielony etnicznie i religijnie bałkański kraj. Polski fotograf zestawił w swoim projekcie dwa aspekty tego mitotwórczego trudu – jednym jest architektoniczna przebudowa Skopja w myśl polityki „antykizacji”,
w praktyce budowy dziesiątek pomników oraz nadania modernistycznym budynkom
niby-antycznych fasad. Drugim jest zapis tak zwanych „taśm”, czyli podsłuchanych rozmów polityków partii rządzącej, z których wynika cyniczny brak wiary w ideę projektu Skopje 2014 od początku jego realizacji.

Michał Siarek (1991) – fotograf dokumentalny, absolwent wydziału fotografii łódzkiej Filmówki. Jest m.in. laureatem nagród The New East Photo Prize (Londyn), BZWBK Press Photo, Fidal Youth Photography Award (Francja).

PLACES WORTH YOUR TIME