An Academy According to Ghery

0

The Kraków Academy of Music, one of the most important colleges in Poland, will finally be given its own campus. Moreover, it will be designed by Frank Ghery, whose works include, among others, the Guggenheim Museum in Bilbao and the Dancing House in Prague. The California architect’s office won the international competition for the design of the campus, in a competition which included almost 40 designs submitted from all over the world.
The tradition of a music college in Kraków dates back to 1888, when a private conservatory was established in the city. It was transformed into a state university in 1946 and received the status of an Academy in 1979, when Krzysztof Penderecki, the world-famous composer and a graduate of the college, was its rector. The academy, like the other musical institutions in Kraków, has struggled to find satisfactory working conditions for years. The Kraków Opera, for example, was housed in a former military stables for a long time, before being transferred to its own establishment 10 years ago. The Kraków Philharmonic is still housed in the Catholic House, which belongs to the Church. The concert hall fails to meet the requirements for a hall in which symphony orchestras perform, and has not done so for years. At present, preparations for its thorough modernization are under way.
After World War II, the Academy of Music was located by the communist authorities in a building confiscated from the Order of the Ursuline Sisters. After the democratic breakthrough of 1989, the musicians found a home in the former Kraków seat… of the communist party. Unfortunately the college has never had a real concert hall and the conditions under which the student studied were far from ideal. Indeed, on occasions it was said that young musicians even had to practise in the toilets. Fortunately, the situation is about to change.
The new campus will be on left bank of the Vistula River and will fit in well with the existing parkland. A concert hall for about 600 will be the centre of the campus. The construction should start in 2018 and take four years. The Polish government has promised to fully finance the project (ca. PLN 160 million). (b)


Akademia według Ghery’ego

Krakowska Akademia Muzyczna, jedna z najważniejszych uczelni artystycznych w Polsce wreszcie doczeka się własnego kampusu. W dodatku jej projekt sporządzi pracownia Franka Ghery’ego, którego dziełami są m.in. Muzeum Guggenheima w Bilbao czy Tańczący Dom w Pradze. Kalifornijska pracownia wygrała międzynarodowy konkurs na projekt kampusu. Rywalizowało w nim niemal 40 zespołów z całego świata.
Tradycje krakowskiej wyższej uczelni muzycznej sięgają 1888 roku, kiedy powstało prywatne konserwatorium. W państwową uczelnię zostało przekształcone w 1946 roku. Status akademii otrzymała ona w 1979 roku, a więc w czasach gdy rektorem był Krzysztof Penderecki, słynny na całym świecie kompozytor i wychowanek tej uczelni. Przez wszystkie lata istnienia akademia walczyła o godne warunki do pracy. Podobnie zresztą jak inne krakowskie instytucje muzyczne. Opera Krakowska na przykład przez długie lata mieściła się w budynku dawnych wojskowych stajni, a siedzibę z prawdziwego zdarzenia otrzymała 10 lat temu. Z kolei Filharmonia Krakowska mieści się w należącym do Kościoła Domu Katolickim. Istniejąca tam sala koncertowa od lat nie spełnia wymogów stawianych salom, w których występują orkiestry symfoniczne. Obecnie trwają przygotowania do jej głębokiej modernizacji.
Akademię Muzyczną po II wojnie światowej władze komunistyczne ulokowały w gmachu zabranym zakonowi sióstr urszulanek. Po demokratycznym przełomie z 1989 roku, muzycy znaleźli przystań w dawnej krakowskiej siedzibie… partii komunistycznej. Uczelnia właściwie nigdy nie miała sali koncertowej, a warunki do nauki były fatalne. Zdarzało się, że młodzi muzycy musieli ćwiczyć w toaletach. Teraz ma się to wreszcie zmienić.
Nowy kampus ma powstać nad Wisłą, na lewym jej brzegu. Zakłada się, że dobrze wpiszę się w istniejącą tam zieleń. Centrum kampusu ma stanowić sala koncertowa na ok. 600 miejsc. Budowa powinna rozpocząć się w roku 2018 i potrwać 4 lata. Pełne sfinansowanie jej kosztów wynoszących ok. 160 milionów PLN obiecał polski rząd.


Die Krakauer Musikakademie, eine der wichtigsten Kunsthochschulen in Polen, darf endlich ihren eigenen Campus erwarten. Noch dazu wurde das Projekt im Atelier von Frank Ghery erstellt, zu dessen Arbeiten unter anderem das Guggenheim-Museum in Bilbao und das „Tanzende Haus“ in Prag gehören. Das kalifornische Atelier gewann den internationalen Wettbewerb für das Campus-Projekt. An dem Wettbewerb nahmen fast 40 Teams aus der ganzen Welt teil.

PLACES WORTH YOUR TIME