Another semester has passed at the Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World.

0

Another semester has passed at the Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World, during which each of our students:

 • learned Polish in both the classroom and the city,
 • had the opportunity to expand his or her knowledge through additional lectures on Polish grammar, as well as history and culture,
 • made many new friends from around the world,
 • visited distinctive parts of the city, including those less popular with tourists, but well-liked by Cracovians,
 • sampled traditional Polish foods,
 • had the opportunity to have his or her future read during the traditional St. Andrew’s fortune telling,
 • participated in Polish Christmas traditions,
 • and went on a field trip to Zakopane…

We invite those interested to our upcoming programs for another dose of adventure and language challenges in the capital of Polish culture and at the oldest Polish University:

 • The Summer School of Polish Language and Culture for adults in July and August,
 • The vacation camp for youth (13-17 years old) in July and August,
 • The two-week Polish language courses in February and September,
 • Full-semester courses for adults and youth,
 • Custom-designed courses for universities, institutions, and companies,
 • Individual lessons (i.a. specialized varieties of Polish, and online courses).

 

Complete information is available on our website:

www.plschool.uj.edu.pl

or at e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego  minął kolejny semestr,  w trakcie którego każdy z naszych studentów:

 • uczył się języka polskiego w klasie i w przestrzeni miasta,
 • mógł poszerzać swoją wiedzę na dodatkowych wykładach z historii i kultury Polski lub gramatyki,
 • spotkał wielu nowych przyjaciół z całego świata,
 • zwiedził zakątki miasta, także te mniej popularne wśród turystów, a lubiane przez Krakowian,
 • spróbował tradycyjnych polskich smaków,
 • mógł poznać swoją przyszłość w trakcie andrzejkowych wróżb,
 • poznał polskie tradycje bożonarodzeniowe,
 • i pojechał na wycieczkę do Zakopanego…

Po kolejną dawkę przygód i wyzwań językowych w stolicy polskiej kultury i na najstarszym polskim Uniwersytecie zapraszamy na nasze następne programy:

 • Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu,
 • wakacyjny obóz dla młodzieży (13-17 lat) w lipcu/sierpniu,
 • dwutygodniowe kursy języka polskiego w lutym i we wrześniu,
 • kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży,
 • kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm,
 • lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe).

Wszystkie informacje dostępne na naszej stronie:

www.plschool.uj.edu.pl

e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

PLACES WORTH YOUR TIME