BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

500 lat Reformacji (1517-2017)

Luteranie w Polsce
WYKŁAD
Pastora Dr. Romana Prackiego

WTOREK, 7 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME