BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Samotne tango Wiery Gran
spektakl w wykonaniu

Teatru Żydowskiego w Krakowie
Teatru Midraszowego

BILETY DO NABYCIA PRZED SPEKTAKLEM W CKŻ

WTOREK, 14 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME