BAJIT CHADASZ Spotkania z Kulturą Żydowską

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

 Wieczór Rosz Haszana, 5779

z udziałem

Rabin Tanyi Segal

NIEDZIELA, 9 WRZEŚNIA 2018 r., godz. 19.00

PLACES WORTH YOUR TIME