BAJIT CHADASZ Spotkania z Kulturą Żydowską – Profesor Richard Pipes

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Profesor Richard Pipes

(1923-2018)

in Memoriam

spotkanie z

Prof. Andrzejem Nowakiem

Uniwersytet Jagielloński

ŚRODA, 10 PAŹDZIERNIKA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME