BAJIT CHADASZ Spotkania z Kulturą Żydowską – Prof. Richard Pipes

0

25 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2018

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Prof. Richard Pipes

(1923-2018)

in Memoriam 

spotkanie z

Prof. Andrzejem Nowakiem

Uniwersytet Jagielloński

ŚRODA, 10 PAŹDZIRNIKA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME