BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Wieczór Rosz Haszana, 5778
z udziałem
Rabin Tanyi Segal

ŚRODA, 20 WRZEŚNIA 2017 r., godz. 19.00

PLACES WORTH YOUR TIME