Because wires are now passé

0

Beautiful smile of many patients is often the result of long- term dental treatment with fixed orthodontic appliances. This method, although generally effective, entails numerous inconveniences and sometimes even impairs normal functioning. Slurred speech, unattractive appearance, limitations in the type of food consumed, and sometimes even severe pain caused by the braces themselves and the teeth displacement, are some of the factors hindering patients’ lives. Is there any alternative to them?

Doctor, when dreaming of a beautiful smile, are we doomed to „wires”?

Dr. Marek Woźniacki, M.D., D.D.S, owner of 3G Dentist in Kraków (MW):

Not necessarily. Many people have beautiful smile without the intervention of an orthodontist. However, there are also those who need to be helped. During many years of my dental practice, I have encountered a variety of situations. Sometimes the decision to put on an orthodontic appliance is caused by the desire to improve one’s smile, but it is often caused by malocclusion, which impairs normal functioning. In fact, there have been as many reasons as many patients I have had. Everyone is different.

This would mean that you have to plan different treatment for single patient.

This is the daily reality for us, dentists. There are no two identical cases. We have to treat each patient individually. One is afraid of needles, another is scared of possibility of blood appearing during the procedure, and another gets goose bumps just thinking about visiting the dentist’s office. We show such people that it is not that terrible. Patients’ problems differ a lot as well. That’s why we offer tailored treatment for everyone.

Some people leave your office with „wires” on their teeth… that is surely not pleasant!

Of course. However, if we decide on such a treatment, it means that it was necessary. But I have to say that these „wires” becoming less popular. Recently, we have been using a new method of orthodontic treatment – Invisalign. It has completely revolutionized the way of correcting occlusion defects and crooked, not aesthetic teeth. First of all, it allows patient to function completely normally and comfortably on daily basis. Maintaining proper oral hygiene without any compromises or time- consuming procedures is also possible and easy. The restrictions well known to users of permanent orthodontic appliances do not apply to patients treated with Invisalign system.

What’s the difference?

First of all, the braces that straighten the teeth are not placed permanently. In the Invisalign method, it takes the form of transparent aligners made of patented plastic material that are placed on the teeth. There are no more unpleasant wires, moreover these aligners are practically invisible. Thanks to the precise adaptation to the shape of the teeth (3D scanning & printing) and the high transparency of the material from which they are made. They don’t make speaking difficult, and most importantly, they can be taken off at any time. This is a great advantage of the Invisalign system. For example it is possible to eat meals without restrictions and then properly clean the teeth without any special brushes or other equipment. All of that means that even the close family and friends may not recognize that the patient is wearing any kind of orthodontic appliance. People are happy to live their life as they used to, practise their favourite sports, and even travel freely. In the Invisalign system, check- ups with the attending doctor are not as frequent as in the case of wearing classical braces.

Bo druty to już przeszłość

Piękny uśmiech wielu pacjentów często jest efektem długotrwałego leczenia stomatologicznego przy użyciu stałych aparatów ortodontycznych. Metoda ta, choć na ogół skuteczna, niesie za sobą liczne niedogodności, a czasem nawet uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Niewyraźna mowa, nieestetyczny wygląd, ograniczenia w rodzaju spożywanych posiłków, a czasem nawet dotkliwy ból spowodowany przez sam aparat oraz przemieszczanie zębów, to niektóre z czynników utrudniających życie pacjentów. Czy jest dla nich alternatywa?

Panie Doktorze, czy marząc o pięknym uśmiechu jesteśmy skazani „na druty”?

lek. med. lek. dent. Marek Woźniacki, właściciel 3G Dentist w Krakowie (MW):

Niekoniecznie. Wiele osób ma piękny uśmiech bez konieczności ingerencji ortodonty. Jednak są również tacy, którym trzeba pomóc. W swojej długoletniej praktyce stomatologicznej spotykałem się z przeróżnymi sytuacjami. Czasem decyzja o założeniu aparatu ortodontycznego spowodowana jest pragnieniem udoskonalenia swojego uśmiechu, ale nierzadko przyczyną są wady zgryzu, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Tak naprawdę powodów było tyle, ilu miałem pacjentów. Każdy z nich inny.

To by znaczyło, że każdemu planował Pan inne leczenie.

To dla nas, lekarzy dentystów codzienność. Nie ma dwóch takich samych przypadków. Każdego pacjenta musimy traktować indywidualnie. Jeden boi się igieł, innego przeraża możliwość pojawienia się krwi podczas zabiegu, a jeszcze inny ma gęsią skórkę na samą myśl o wizycie w gabinecie stomatologicznym. Takim osobom pokazujemy, że nie jest u nas tak strasznie. Pacjenci różnią się również problemami stomatologicznymi, z którymi do nas przychodzą. Dlatego każdemu proponujemy leczenie „szyte na miarę”.

Niektórzy wychodzą z Pana gabinetu z „drutami” na zębach… to chyba nie jest przyjemne…

Z całą pewnością. Jednak jeśli już się na takie leczenie decydujemy, oznacza to, że było konieczne. Niemniej muszę powiedzieć, że owe „druty” pojawiają się coraz rzadziej. W ostatnim czasie coraz częściej stosujemy nową metodę leczenia ortodontycznego – Invisalign. Zrewolucjonizowała ona całkowicie sposób korygowania wad zgryzu i krzywych, nieestetycznych zębów. Przede wszystkim umożliwia całkowicie swobodne, wygodne funkcjonowanie pacjenta na co dzień i zachowanie właściwej higieny jamy ustnej bez żadnych kompromisów czy czasochłonnych zabiegów. Ograniczenia doskonale znane użytkownikom stałych aparatów ortodontycznych nie dotyczą pacjentów leczonych systemem Invisalign.

Na czym polega różnica?

Przede wszystkim aparat, który prostuje zęby, nie jest umieszczany na stałe. W metodzie Invisalign ma on formę przezroczystych alignerów – nakładek, które zakłada się na zęby. Nie ma już nieprzyjemnych drutów, a alignery są praktycznie niewidoczne. Dzięki dokładnemu dostosowaniu do kształtu zębów oraz dużej przeźroczystości materiału, z którego są zrobione, trudno jest je dostrzec. Nie utrudniają mówienia, a co najważniejsze – można je w każdej chwili zdjąć. To umożliwia spożywanie posiłków bez ograniczeń, a następnie prawidłowe oczyszczenie zębów. Całość sprawia, że osoby z otoczenia pacjenta często nawet nie orientują się, że nosi on jakikolwiek aparat. Pacjenci są bardzo zadowoleni mogąc żyć jak dotychczas, uprawiać ulubione sporty czy nawet swobodnie podróżować. W systemie Invisalign wizyty kontrolne u lekarza prowadzącego nie są bowiem tak częste jak w przypadku noszenia aparatu klasycznego.

 

3G Dentist Dental Clinic ✦ ul. Kielecka 1/02 ✦ 31-526 Kraków ✦ e-mail: office@3gdentist.eu ✦ tel.: 0048 533 777 678

godziny otwarcia: PN: 14-20, WT: 8:15- 15:30, ŚR: 14-20, CZW: 10-17, PT: 8:15- 16, SO: po wcześniejszym umówieniu

Opening hours: Mon: 14-20, Tue: 8:15- 15:30, Wed: 14-20, Thu: 10-17, Fri: 8:15- 16, Sat: by previous appointment

PLACES WORTH YOUR TIME