Bishop Ryś leaves for Łódź

0

One of the most valued members of the clergy in Kraków is leaving the city. The former auxiliary bishop in the Diocese of Kraków, Fr. Grzegorz Ryś, has been appointed the Metropolitan Bishop of the Diocese of Łódź by Pope Francis. Until recently, the latter was guided by Archbishop Marek Jędraszewski, who has been the Metropolitan Bishop of Kraków since December 2016.

Fr Ryś has been closely connected with both Kraków and the Church in the city all his life. He was born in oś. Podwawelskie (a housing estate in Kraków) near the centre of the city. He graduated from the Higher Seminary located at the foot of Wawel Hill in 1988, and was its rector years later. He studied history at the Pontifical Theological Academy in Kraków (now the Pope John Paul II University), where he was a student of, amongst others, Fr. Prof. Jan Kracik – an outstanding Church historian. As a young priest Fr Ryś worked in the parish of Kęty and also in a parish in central London. He was, amongst others, the director of the Cathedral Archive on Wawel Hill and has written several highly regarded books, including ‘Inquisition’ and ‘Celibate’. He participated in the preparation of the liturgy during the services attended by John Paul II in Kraków and organized prayer vigils after his death. He has always enjoyed working with young people.

Fr Ryś was appointed auxiliary bishop in 1988 and was ordained by Cardinal Franciszek Macharski, who died last year. The Bishops Conference of Poland entrusted Bishop Ryś with leading the team that worked on ways to improve evangelization.

For years, Bishop Ryś was recognized as a possible successor to Cardinal Stanisław Dziwisz, for many years the Metropolitan Bishop of Kraków. The former secretary to John Paul II took office in 2005, shortly after Pope’s death and when he retired in 2016, it seemed that Bishop Ryś would be his replacement. However, Pope Francis decided to appoint Archbishop Marek Jędraszewski, the former Metropolitan Bishop of Łódź, as the new Archbishop of Kraków. Now, his place in Łódź will be taken by Bishop Ryś. (b)

Biskup Ryś odszedł do Łodzi

Kraków opuścił jeden z najbardziej cenionych tu duchownych. Dotychczasowy biskup pomocniczy w diecezji krakowskiej ks. Grzegorz Ryś został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą diecezji łódzkiej. Tej samej, której jeszcze niedawno przewodził abp Marek Jędraszewski, od grudnia 2016 roku metropolita krakowski.

Ks. Ryś był przez całe życie bardzo mocno związany z Krakowem i tutejszym Kościołem. Urodził się na osiedlu Podwawelskim. U stóp Wawelu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne, które ukończył w 1988 roku, a po latach był jego rektorem. Studiował historię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), był uczniem ks. prof. Jana Kracika – wybitnego historyka kościoła. Jako młody ksiądz pracował w parafii w Kętach, ale także w jednej z parafii w centrum Londynu. Był między innymi dyrektorem Archiwum Katedralnego na Wawelu. Napisał kilka cenionych książek (m.in. „Inkwizycja” i „Celibat”). Uczestniczył w przygotowaniu liturgii podczas nabożeństw z udziałem Jana Pawła II w Krakowie, organizował modlitewne czuwania po jego śmierci. Nigdy nie stracił świetnego kontaktu z młodymi ludźmi.

Biskupem pomocniczym został w 1988, a wyświęcił go wtedy zmarły przed rokiem kardynał Franciszek Macharski. Konferencja Episkopatu Polski powierzyła bp. Rysiowi kierowanie zespołem ds. nowej ewangelizacji.

Biskup Ryś uchodził przez lata za potencjalnego następcę metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Dawny sekretarz Jana Pawła II biskupstwo krakowskie objął w 2005 roku, wkrótce po śmierci papieża. Kiedy w 2016 roku abp Dziwisz odchodził na emeryturę wydawało się, że to bp Ryś zostanie powołany na jego miejsce. Papież Franciszek zdecydował jednak, że nowym biskupem krakowskim zostanie abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki, który wywodzi się z diecezji poznańskiej. Teraz jego miejsce w Łodzi zajął bp Ryś.

Einer der höchst geschätzten Geistlichen verlässt Krakau. Der bisherige Hilfsbischof der Krakauer Diözese, Priester Grzegorz Ryś, wurde von Papst Franziskus zum Metropoliten der Diözese Łódź ernannt. Diese wurde noch vor Kurzem von Erzbischof Marek Jędraszewski, der seit Dezember 2016 Krakauer Metropolit ist, geführt.

PLACES WORTH YOUR TIME