Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art

0

Behind the café in Planty Park, well known to Krakow citizens, hides a rare treasure. It is the bold Modernist building of Bunkier Sztuki Gallery. Its opening – in September 1965 – caused an architecture scandal. The designer, Krystyna Tołłoczko-Różyska, proposed an unconventional solution: she introduced a Brutalist form into the historic city centre, which was to host a modern exhibition space that the city had not known before.
At present, the building is well integrated with traditional architecture, while a less attentive tourist may pass by without noticing its shape.
Meanwhile, the spaces in Bunkier Sztuki are still received with admiration, inspired by much more than just architecture. The galery displays current work of Polish and international artists. We try to follow the spirit of the place – to showcase ground-breaking and modern art, in connection with its environment.
Our activities involve lectures, meetings, workshops, and guided tours – addressed to both the youngest and the elderly. From Tuesday to Sunday, our staff offers guided tours of exhibitions. On your request they will discuss works on display in Polish, Russian, and English.
We want the Gallery to be a place open to everyone. We wish to make contemporary art an important experience that allows the audience to look beyond the present.
Opening hours: Tuesday–Sunday, 11–19. On Tuesdays admission free. Tickets: concessions 6zł, adult 12 zł, families 20 zł.
Guided tours available during opening hours. Book in advance by email (bucka@bunkier.art.pl) or telephone (+48 12 422 10 52).
More information at: bunkier.art.pl and facebook.com/bunkiersztuki.
The building hosts Bunkier Café and korporacja Ha! art bookshop.


Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Za kawiarnią przy Plantach, którą znają mieszkańcy Krakowa, kryje się rzadki skarb. To odważny modernistyczny budynek Galerii Bunkier Sztuki. Otwarcie budowli – we wrześniu 1965 roku – wywołało architektoniczny skandal. Autorka projektu, Krystyna Tołłoczko-Różyska, zaproponowała bowiem śmiałe rozwiązanie: w historyczne centrum Krakowa wprowadziła brutalistyczną bryłę, która miała pomieścić nowoczesną przestrzeń, jakiej do tej pory w mieście nie było.
Dziś budynek dobrze zadomowił się wśród tradycyjnej architektury, a mniej uważny turysta może nawet przejść obok, nie zauważając jego bryły.
Tymczasem przestrzenie Bunkra Sztuki wciąż zachwycają. Nie tylko samą architekturą. Od ponad pół wieku działa tutaj galeria sztuki współczesnej. Pokazujemy najnowsze dzieła artystów polskich i zagranicznych. Staramy się pozostawać wierni duchowi miejsca – pokazywać sztukę odważną i nowoczesną, ale też związaną z tym, co nas otacza.
Naszą działalność uzupełniają organizowane w Galerii wykłady, spotkania, warsztaty, spacery – skierowane do młodszych i starszych. Od wtorku do niedzieli po Galerii oprowadzają opiekunowie wystaw. Na Wasze życzenie opowiedzą o eksponowanych pracach – w językach polskim, rosyjskim i angielskim.
Chcemy, żeby Galeria była miejscem otwartym dla wszystkich. Zależy nam, żeby sztuka najnowsza była ważnym doświadczeniem i pozwoliła wyjrzeć poza czas obecny.
Godziny otwarcia: wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00. We wtorki wstęp bezpłatny. Ceny biletów: ulgowy: 6zł, normalny: 12 zł, rodzinny: 20 zł
Opiekunowie opowiadają o wystawie w godzinach otwarcia ekspozycji. Prosimy o wcześniejszą rezerwację mailową (kesek@bunkier.art.pl) lub telefoniczną (+48 12 422 10 52).
Więcej na: www.bunkier.art.pl i www.facebook.com/bunkiersztuki.
W budynku mieści się kawiarnia Bunkier Café i księgarnia korporacji Ha! art.

PLACES WORTH YOUR TIME