Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art

0

Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Szczepański 3a | 31-011 Kraków | bunkier.art.pl

Duration: 22nd September 2018 – 09th December 2018

Opening: Friday, 21st September 2018, 6 p.m.

Curator: Michal Novotný

Co-curator: Anna Bargiel

The exhibition Orient is a meditation on the Eastern European identity. It considers the failure of its own identity to be the unifying aspect of this unclear region. The contradictory longing for pride and patriotism and at the same time, the feeling of being ashamed of where we come from that leads to the suppression and negation of this belongingness.

Stating the suppressed inferiority complex as a possible reason for the recent upheaval of nationalism and anti-democratic tendencies in Eastern Europe, it questions whether the acceptance of this failure in constituting and performing Eastern European identities could not be turned into a virtue.

It sees the need for patriotism in a positive way. A sense of belonging to a place, rather than a nation.  A new mythology, which is creating a sense of space in an economy where space is the most expensive asset. Built on expectations, desires, stories, experiences, and stereotypes, it stages a drama that takes viewers through five scenes, or five genres, following the dialectics of the region’s development since the end of the 1980s. A therapeutic re-enactment of our surprises, victories, traumas, and humiliations.

Exhibition is a subjective journey observed from a point in space and time.

Czas trwania wystawy: 22.09 – 09.12.2018

Wernisaż: 21.09.2018 (piątek), godz. 18

Kurator: Michal Novotný

Współkuratorka: Anna Bargiel

Wystawa „Orient” to rozważania na temat tożsamości Europy Wschodniej. Fiasko tejże tożsamości jest elementem jednoczącym ten niejednoznaczny region. Potrzeba dumy i patriotyzmu stoi tu w sprzeczności z jednoczesnym wstydem związanym z pochodzeniem, co prowadzi do stłumienia i negacji poczucia przynależności oraz zawstydzenia.

Uznając stłumiony kompleks niższości jako możliwy powód rozkwitu nastrojów nacjonalistycznych i niedemokratycznych w Europie Wschodniej, wystawa stawia pytanie, czy można wyciągnąć pozytywne wnioski z przyznania się do porażki w kwestii ustanawiania i posługiwania się wschodnioeuropejskimi tożsamościami.

Zbudowany na oczekiwaniach, pragnieniach, opowieściach, doświadczeniach i stereotypach „Orient” jest dramatycznym spektaklem, który zabiera widza na podróż przez pięć scen rodzajowych, które kroczą ścieżką rozwoju regionu od końca lat osiemdziesiątych. To terapeutyczna rekonstrukcja naszych zaskoczeń, zwycięstw, traum i upokorzeń.

Wystawa jest subiektywną podróżą, widzianą z perspektywy konkretnego miejsca i czasu

Artists | Artyści: Darja Bajagić, Wojciech Bąkowski, Matei Bejenaru, Piotr Bosacki, Pavel Brăila, Veronika Bromová, Jan Brož, Jiří Černický, Romana Drdová, Habima Fuchs, Matyáš Chochola, Anežka Hošková, Atis Jākobsons, Zsófia Keresztes, Aurora Király, Adrian Kiss, Adam Kokesch, Jiří Kovanda,

Piotr Łakomy, Václav Litvan, Pavla Malinová, David Maljkovic,

Jimena Mendoza, Gizela Mickiewicz, Marge Monko, Vlad Nancă, Ioana Nemeş, Alice Nikitinova, Richard Nikl, Pakui Hardware, Jasanský & Polák, Julius Reichel, Dragana Sapanjoš, Jiří Skála,

Adéla Součková, Petr Štembera, Advey Ter-Oganyan, Mark Ther, Viktor Timofeev, Jerzy Truszkowski, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Emöke Vargová, Martin Vongrej, Jana Želibská

Advey Ter-Oganyan, Towards the Object, 1992, photo documentation of the performance, courtesy of the Artist

Awdej Ter-Ohanjan, W kierunku obiektu ,1992, dokumentacja fotograficzna performansu, dzięki uprzejmości artysty

Ioana Nemeş, Stove, object, courtesy of Jiri Svestka Gallery

Ioana Nemeş, Piec, 2009, obiekt, dzięki uprzejmości

Jiri Svestka Gallery

Matyáš Chochola, Unexpected Combination of Good Things, 2016, installation, courtesy of the Artist

Matyáš Chochola, Niespodziewana kombinacja dobrych rzeczy, 2016, instalacja, dzięki uprzejmości artysty

PLACES WORTH YOUR TIME