CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

The inauguration of forthcoming academic year was held at the Centre of Polish Language and Culture in the World on 2nd October 2017. Over one hundred students from 26 countries are to participate in our extensive range of programmes, which include both one-semester and one-year courses. All will now start on their journey to discover the secrets of our language and culture, and they will experience much, including, for example, a celebration of Christmas, a trip to Zakopane and many interesting activities within the city itself. Each student will also attend lectures on the Polish language,  as well as the history of Poland and Polish society, conducted by higher education lecturers.

Recruitment is now open for a one-semester Polish language and culture course, which will begin in February 2018.

One-semester and one-year courses

are held at ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków

tel. +48 12 663 18 14

fax +48 12 663 18 15

e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

Other options include:

• Summer Schools for adults in July and August

• summer holiday courses for young people in July/August

• intensive two-week courses throughout the year

• non-intensive one-semester courses for adults and young people

• tailor-made courses for universities, institutions and companies

• individual lessons (including specialized varieties of Polish/on-line courses)

Classes are held at ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków.

tel. +48 12 421 36 92

fax +48 12 422 77 01

e-mail: plschool@uj.edu.pl

www.plschool.uj.edu.pl

EXAMINATION CERTIFICATES

A licensed examination centre, which conducts certification exams in Polish as a foreign language, operates at the UJ Polish Language and Culture Centre in the World. Details can be found at:

www.polishstudies.uj.edu.pl/certificates

2 października w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie odbyła się inauguracja  kolejnego roku akademickiego. Na nasze największe programy-kursy semestralne i roczne -przyjechało do nas ponad stu studentów z 26 krajów świata. Wszyscy rozpoczęli swoją przygodę z odkrywaniem tajemnic języka i naszej kultury a przed nimi wiele atrakcji-wspólne obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia, wycieczka do Zakopanego czy ciekawe gry miejskie w grupach lektoratowych. Każdy ze studentów bierze też udział w wykładach o języku, historii czy społeczeństwie polskim prowadzonych przez wykładowców akademickich.

Rekrutacja na semestralny kurs języka i kultury polskiej, który rozpocznie w lutym 2018.

Kursy roczne i semestralne

prowadzone są na ulicy Grodzkiej 64, 31-044 Kraków

tel. +48 12 663 18 14

fax +48 12 663 18 15

e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

W naszej ofercie proponujemy także:

• Szkołę Letnią dla dorosłych w lipcu i sierpniu

• kurs wakacyjny dla młodzieży w lipcu/sierpniu

• intensywne kursy dwutygodniowe przez cały rok

• nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży

• kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm

• lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe)

Zajęcia odbywają się przy ulicy Garbarskiej 7a, 31-131 Kraków.

tel. +48 12 421 36 92

fax +48 12 422 77 01

e-mai: plschool@uj.edu.pl

www.plschool.uj.edu.pl

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, który przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

PLACES WORTH YOUR TIME