Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Świecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Semestralny, nieintensywny kurs języka polskiego

0

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje nieintensywne, semestralne kursy języka polskiego dla obcokrajowców („My Polish”) w wymiarze 60 godzin akademickich. Programy rozpoczynają się w październiku (I semestr) i w lutym (II semestr).

Opis kursu:

Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie testu plasującego.

Oferujemy:

 • zajęcia z wykwalifikowanymi lektorami po studiach i szkoleniach specjalistycznych odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • małe grupy,
 • możliwość uzyskania 4 punktów ECTS za uczestnictwo w całym kursie pod warunkiem zdania egzaminu końcowego,
 • świadectwo ukończenia kursu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Intensywne programy dwutygodniowe

Zapraszamy na intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ. Kursy odbywają się co roku w lutym oraz we wrześniu. Każdy z kursów składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego

 • Zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania
 • możliwość zdawania egzaminu, otrzymania świadectwa i punktów kredytowych ECTS,
 • małe grupy,
 • darmowe popołudniowe konsultacje,
 • dyplomowani lektorzy języka polskiego jako obcego.

Programy indywidualne

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dysponuje grupą wykwalifikowanych lektorów, specjalizujących się w indywidualnych formach nauczania języka polskiego jako obcego. Terminy zajęć, ich miejsce oraz profil w pełni dostosowujemy do życzeń kursanta. W ramach kursu lektor może koncentrować się na doskonaleniu ogólnej znajomości języka polskiego, jak również na ćwiczeniu wybranych sprawności językowych, określonych tematów oraz poszerzaniu specjalistycznego słownictwa. Oferta obejmuje także przygotowanie do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Po zakończeniu programu na życzenie kursanta przygotowujemy Świadectwo Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Może ono zawierać informację dotyczące ilości godzin, specyfiki zajęć, przerobionych tematów oraz poziomu zaawansowania.

Najczęstszymi odbiorcami naszych programów indywidualnych są tłumacze, dyplomaci, nauczyciele akademiccy oraz studenci, a także dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy korporacji międzynarodowych.

Siedziba Szkoły mieści się w komfortowym hotelu profesorskim UJ, zlokalizowanym w centrum Krakowa przy ulicy Garbarskiej 7a., gdzie nasi kursanci mają również możliwość dokonania rezerwacji noclegów we własnym zakresie.

The Jagiellonian University’s 
Center for Polish Language 
and Culture in the World

Non-Intensive Semester Cours in Polish

The Jagiellonian University School of Polish Language and Culture offers non-intensive courses in Polish for foreign students („My Polish”) consisting of 60 academic hours. Our programs start in October (I semester) and February (II semester). We offer our students some flexibility in their studies. They have an option to join the course after its official commencement or to complete the program before its official closing.

Two-Week Intensive Courses

We would like to invite students to enroll in our intensive two-week Polish language courses held in February and September every year. Each course consists of 50 lessons of the Polish language.

 • All language proficiency levels
 • Possibility to take an exam, obtain a certificate, and ECTS credit points
 • Tuition in small groups
 • Certified teachers of Polish as a foreign language

Individual Courses

The School of Polish Language and Culture employs qualified teachers who specialize in providing Polish language lessons to individual students. The key dates of such programs, their localization and content are negotiable and can be adjusted to the clients’ requirements. As part of the course, the teacher can focus on general Polish language skills as well as on development of specific competencies, topics or on broadening a specialized vocabulary register. Our offer also includes preparatory courses for the State Certification Exam of Polish as a Foreign Language.

At the end of an individual Polish language course, participants can receive the Jagiellonian University Polish Language Certificate. Such certificate specifies the number of instruction hours, the course content and the language proficiency level.

In the past, members of the general public and a wide range of professionals took advantage of our individual Polish language courses, among them were translators, diplomats, academic teachers, and employees of international corporations.

Our classes are held at 7a Garbarska Street in the center of Krakow, where is also sttuated the comfortable Jagiellonian University professors’ hotel.

 

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a | 31-131 Kraków   Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

PLACES WORTH YOUR TIME