CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

0

– Planujesz studia w Polsce?

– Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?

– Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycyna, prawo, nauki humanistyczne?

– Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Centrum Języka i Kultury Polskiej w świecie UJ organizuje wakacyjny KURS PRZYGOTOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji.

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

– będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,

– będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,

– będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

Terminy:

17 czerwca-12 lipca 2019

– Liczba godzin języka polskiego: 200

– Godzina akademicka: 45 minut

15 lipca-9 sierpnia 2019

– Liczba godzin języka polskiego: 100

–  Godzina akademicka: 45 minut

Wszystkich pozostałych chętnych do wzięcia udziału we wspólnej przygodzie z językiem i kulturą polską serdecznie zapraszamy na nasze programy w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ 2018:

Programy letnie dają możliwość studiowania języka i kultury polskiej a także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych, jednocześnie są sposobem na spędzenie niezapomnianych wakacji w Krakowie.

A – program czterotygodniowy w nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów: 5 lipca-1 sierpnia 2018

B – program sześciotygodniowy: 5 lipca-15 sierpnia 2018

C – program trzytygodniowy: 5-25 lipca 2018

D – program trzytygodniowy: 26 lipca-15 sierpnia 2018

THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

– Are you planning to study in Poland?

– Do you want to improve your knowledge of the Polish language?

– Are you interested in international relations, economics, medicine, law, or the humanities?

– Are you looking for the best school?

The Center for Polish Language and Culture in the World is organizing a vacation PREPARATORY COURSE for persons interested in undertaking studies in Poland.

The only qualification necessary for participation in the course is native-level fluency in another Slavic language (such as Ukrainian, Russian, Czech, or Slovak).  Fluency in a language related to Polish helps the learning process by taking advantage of mutually intelligible aspects of the languages.

After completing the course, participants:

– Will be able to use their Polish with greater ease and self-confidence,,

– Will be better prepared to begin studies in Poland,

– Will use the language effectively in both in the academic setting and beyond.

Schedule:

June 17 – July 12, 2019

– Hours of Polish language study: 200

– Length of an academic hour: 45 minut

July 15 – August 9, 2019

– Hours of Polish language study: 100

– Length of an academic hour: 45 minut

We sincerely welcome all others who are interested in taking part in a group adventure in Polish language and culture to our programs in our 2019 Jagiellonian University Polish Language and Culture Summer School:

These summer programs offer students the opportunity to study Polish language and culture, as well as history, art, social issues, politics, and economics, while at the same time spending an unforgettable vacation in Krakow.

A – a 4-week program offered in a new format: every week there are additional subjects in the framework of the language classes, classes are offered in various locations around town, such as museums, galleries, and places popular with both residents and tourists: July 5 – August 1, 2019

B – 6-weeks: July 5 – August 15, 2019

C – 3-weeks July 5 – 25, 2019

D – 3-weeks July 26 – August 15, 2019

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME