Debata „Forty krakowskie- rewitalizacja i co dalej?”

0

Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, 3.12.2019, godz. 18.00

Paneliści:
dr Jan Janczykowski

dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Marcin Paradyż, zastępca dyrektora ds. technicznych (Zarząd Budynków Komunalnych)

Prowadzący: dr Michał Niezabitowski (dyrektor Muzeum Krakowa)

Forty, szańce, zespoły bramne, bunkry, rogatki, koszary, budynki dowództwa i wiele innych – to pozostałości po Twierdzy Kraków. Stanowią one zespół zabytkowej architektury militarnej o ogromnej różnorodności i wartości historycznej. Niestety ich wartość nie zawsze była doceniana. Szczególne straty przyniosły lata 50. XX w., gdy z krajobrazu usunięto kilkanaście obiektów fortecznych. W 2004 roku władze Krakowa powołały zespół zadaniowy, który opracował strategię wykorzystania dawnych obiektów militarnych. W „Ramowym programie ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków” znalazły się kierunki i zasady miejskiej polityki wobec pozostałości po twierdzy Kraków. Idealne rozwiązanie to oczywiście odpowiednie zagospodarowanie wszystkich obiektów. Nie jest to jednak łatwe, chociażby dlatego, że każda z nieruchomości wymaga innego podejścia. Pod uwagę bierze się charakter obiektu, historię jego dotychczasowego wykorzystania i wiążący się z tym stan zachowania, wielkość budowli, a także wielkość i usytuowanie działki. Z praktyki, wynika, że trudne jest znalezienie gospodarzy dla niektórych fortów. Przede wszystkim dlatego, że zagospodarowanie takiego obiektu: dużego, a często zdewastowanego, wymaga wielkich nakładów finansowych. Rewitalizacja poszczególnych fortów to zapewne pierwszy krok, w następnym mają one zyskać nowe życie. W czasie debaty porozmawiamy m.in. o stanie obecnym i kierunkach zmian, jakie czekają obiekty Twierdzy Kraków w najbliższych latach.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME