Debata Płynie Wisła płynie…Czy Kraków leży nad Wisłą?

0

28 maja 2019 r. o godz. 18.00, Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory

Paneliści:

dr inż. Marcin Włodarczyk (Stowarzyszenia Architektów Polskich)

Robert Piaskowski (Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury)

Konrad Myślik (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa)

Prowadzący: Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa

Mieszkańcy Krakowa od wieków czerpali korzyści z bliskości Wisły, ale również ponosili z tego powodu dotkliwe straty. Rzeka dała impuls do zlokalizowania na tych ziemiach grodu, który szybko wyrósł na znaczący ośrodek handlu i rzemiosła. Przez wieki sukces ekonomiczny i kulturowy Krakowa był kształtowany przez rzekę i jej wody. Za sukces ten jednak wielokrotnie w historii miastu przyszło słono zapłacić. Liczne powodzie nawiedzające miasto skutkowały ogromnymi stratami materialnymi i pochłonęły wiele ofiar. Współcześnie symbioza między rzeką a miastem nabiera nowego wymiaru. Zagrożenie wystąpienia powodzi jest skutecznie zmniejszane. Podczas gdy zabezpieczenia techniczne chronią mieszkańców Krakowa przed skutkami powodzi, a transport wodny – za wyjątkiem przewozów turystycznych – praktycznie nie istnieje, pojawia się niezwykle istotne pytanie o przyszłość rzeki, o jej rolę i znaczenie dla miasta i jego mieszkańców. Pomysłów na wykorzystanie atutów wynikających z sąsiedztwa rzeki jest wiele. Należy jednak pamiętać, że symbioza polega na wzajemnych korzyściach. Stale wzrasta przekonanie o tym, że Wisła jest dla Krakowa szansą dalszego, dynamicznego rozwoju. Paneliści spróbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy Kraków wykorzystuje możliwości jakie stwarza rzeka Wisła?

PLACES WORTH YOUR TIME