Dr Leszek ALLERHAND in memoriam

0

Dr Leszek ALLERHAND
in memoriam
(1931-2018)

spotkanie Przyjaciół poświęcone pamięci niedawno
zmarłego znanego lekarza w Zakopanem,
urodzonego we Lwowie,
wnuka Prof. Maurycego Allerhanda

WTOREK, 12 CZERWCA  2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME