Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

0

Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na Dolny Śląsk

5 czerwca 2018, godz. 13.00–19.00

„Barbara”, ul. Świdnicka 8b, Wrocław

Wstęp wolny

5 czerwca zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań o potencjale dziedzictwa, realizowane w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław. Seminarium odbędzie się we Wrocławiu i poświęcone zostanie tematowi dziedzictwa w kontekście jakości życia jego codziennych „użytkowników”. Spotkanie składać się będzie z dwóch części warsztatów dla specjalistów (od godz. 13.00) oraz seminarium otwartego dla wszystkich zainteresowanych (od godz. 17.30).

Skrócony program:

  • Warsztaty Jak budować narrację o mieście? Od starej pocztówki do cyfrowej wystawy. Studium przypadku ul. Kościuszki w Katowicach

Ta część, skierowana przede wszystkim do pracowników instytucji kultury, przedstawicieli samorządów i środowiska akademickiego oraz niezależnych badaczy, dotyczyć będzie prowadzenia badań nad dziedzictwem. Poprowadzi ją Magdalena Chmiel z Medialabu Katowice, która jest kuratorką projektu badania tożsamości katowickiej ulicy Kościuszki. Opowie o niestandardowych metodach badawczych, współpracy z interdyscyplinarnymi środowiskami oraz „życiu” i rewizji założeń badawczych w toku ich realizacji. A wszystko to na przykładzie własnych doświadczeń i dorobku zespołu Medialabu Katowice.

13.10–15.30        Jak budować narrację o mieście? Od starej pocztówki do cyfrowej wystawy. Studium przypadku ul. Kościuszki w Katowicach – prowadzenie Magdalena Chmiel (Media Lab)

16.00–16.30       O potencjale dziedzictwa – wykład wprowadzający dr Joanny Sanetry-Szeligi

16.50–17.30       Ratownicy. Osobiste strategie ratowania zabytków Dolnego Śląska – prezentacja

Marka Sztarka

Na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa: a.kepinska@mck.krakow.pl

Tłumaczenie symultaniczne od godz. 16.00

  • Seminarium otwarte dla szerokiej publiczności, składające się z wykładów, prezentacji oraz dyskusji panelowej.

Druga część rozpocznie się wykładem wprowadzającym dr Joanny Sanetry-Szeligi, w którym pokazane zostanie, w jaki, często nieoczywisty sposób, dziedzictwo kulturowe wpływa na nasze życie. Zaprezentowane zostaną między innymi przykłady wpływu dziedzictwa kulturowego na rynek pracy, kreatywność czy kwestie społeczne.

Natomiast Marek Sztark opowie o projekcie „Ratownicy. Ludzie, którzy ratują zabytki” i własnych doświadczeniach w ratowaniu zabytków – działaniach, w których jest tyle pasji, że graniczą one z szaleństwem i dla postronnego obserwatora wydają się zupełnie nieracjonalne. Nie opierają się bowiem na rachunku ekonomicznym czy zasadach zdrowego rozsądku. Ratownicy zajmują się nie tylko wielkimi dworami, rezydencjami i zespołami poklasztornymi. Często biorą na warsztat małe przydrożne kapliczki, domy przysłupowe, opuszczone kościółki. Dzięki ich działaniom upadłe zabytki odzyskują dawną świetność.

Finałowym elementem seminarium będzie dyskusja panelowa, w której eksperci z Wrocławia, Krakowa i Budapesztu zastanowią się nad tym, kto i dlaczego podejmuje działania na rzecz lokalnych społeczności, ożywiające dziedzictwo zaklęte w architekturze, przedmiotach, tekstach, muzyce i obyczajach. Kim są ci ludzie? Jak to robią i dlaczego? Jak ich działania wpływają na otoczenie? Czy integrują lokalne wspólnoty, budują ich tożsamość, poczucie przynależności, lepszą jakość życia? A może wręcz przeciwnie? Co się zmienia w miastach, miasteczkach i wsiach dzięki inicjatywom opartym na dziedzictwie?

***

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. To wyjątkowa okazja, by zaprezentować potencjał i wpływ dziedzictwa kulturowego na życie nas wszystkich, zarówno osób indywidualnych, jak i całych społeczności. Dziedzictwo kulturowe rozumiane znacznie szerzej niż jedynie zabytki, uwzględniające różnorodną (materialną, niematerialną, cyfrową) spuściznę naszych przodków jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na dobrostan człowieka, jego poczucie przynależności, bezpieczeństwa, tożsamość. Wpływa na naszą kreatywność i innowacyjność, generuje nowe miejsca pracy, jest elementem marketingu miejsc i ich atrakcyjności. Koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, organizuje cykl seminariów poświęconych potencjałowi dziedzictwa w kilku miastach w Polsce. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło się przekonać, że dziedzictwo to nie abstrakcyjne pojęcie, które ich nie dotyczy, to nie ciężar dla budżetu publicznego, ale że jest to kluczowy element naszego życia. Kolejne seminaria zostały zaplanowane na 7 czerwca w Gdańsku i 28–29 czerwca w Krakowie.

www.erdk2018.pl

Magdalena Chmiel, pracuje w instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Odpowiada za promocję i komunikację ze społecznością w Medialabie Katowice, współkoordynuje projekt badawczy Shared Cities: Creative Momentum oraz koordynuje grupę roboczą przygotowującą wystawę o ulicy Kościuszki w Katowicach. Odbyła staż Parlamencie Europejskim, w przeszłości związana była z organizacjami studenckimi, aktualnie działa także w stowarzyszeniu GRUBA. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się także marketingiem i PRem w Kava Studio.

Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowuje pracę na temat historii miast i urbanistyki w dobie średniowiecza na Dolnym Śląsku. Od 2012 r. związana z ochroną zabytków.

Grzegorz Czekański, absolwent specjalności krytycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. M.in. krytyk, prozaik, księgarz, felietonista. Animator kultury, pomysłodawca i redaktor prowadzący takich projektów, jak Dolnośląskość.pl czy Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź. Współpracował z wieloma czasopismami i portalami literackimi. Od 2010 r. szef wrocławskiej księgarni Tajne Komplety. Redaktor wydanej przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza Antologii Literatury Dolnośląskiej „Rozkład jazdy”. Redaktor publikacji „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź” oraz autor filmu dokumentalnego „Dolny Śląsk. Pamiętam Powódź”. Redaktor prowadzący portalu Dolnośląskość.pl. Dwukrotnie nominowany do nagrody „Gazety Wyborczej” WARTO. W 2016 r. wyróżniony tytułem „30 kreatywnych Wrocławia”.

Gusztáv Nemes, socjolog i ekonomista specjalizujący się w zagadnieniach związanych z obszarami wiejskimi i ich rozwojem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk. Jest wykładowcą akademickim Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, brał udział w konferencjach i jest autorem szeregu publikacji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, równowagą ekologiczną i dziedzictwem kulturowym. Tworzy filmy na temat rozwoju wsi. Jego zainteresowania związane z dziedzictwem kulturowym skupiają się przede wszystkim na rewitalizacji społeczności wiejskich, ekonomii wsi oraz rewitalizacji obiektów dziedzictwa. Zajmuje się problemem zaangażowania społeczności lokalnych i nadaniawania im poczucia własności dziedzictwa znajdującego się na ich terytorium.

Joanna Sanetra-Szeliga, doktor ekonomii, jest absolwentką studiów europejskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierowała Punktem Kontaktowym ds. Kultury (2003–2005) i Wydziałem Spraw Europejskich (2005) w Ministerstwie Kultury. Obecnie pracuje jako zastępca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz koordynatorka polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Jest również konsultantem w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Wykładowca akademicki, autorka i redaktorka publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego.

Marek Sztark, niezależny animator i menedżer kultury. Zarządzał instytucjami kultury, między innymi Operą na Zamku w Szczecinie, SZCZECIN 2016. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej „miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”. Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska, wtedy zainicjował projekt: „Ratownicy. Niepubliczne strategie ratowania zabytków Dolnego Śląska”.

STREFA KULTURY WROCŁAW – samorządowa jednostka kultury prowadząca szeroką działalność na polu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Pogram instytucji w nowej odsłonie (wcześniej jako Biuro Festiwalowe Impart 2016) podzielony jest na trzy obszary, na które składają się zarówno projekty stworzone z inicjatywy ESK Wrocław 2016, te realizowane wcześniej przez Centrum Sztuki „Impart” i Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz takie, których powstanie jest wynikiem prowadzonej w 2017 roku ewaluacji. – Kształt naszej instytucji jest sumą kilkudziesięciu lat doświadczeń w budowaniu wrocławskiej kultury – wyjaśnia Krzysztof Maj, dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław. – Europejska Stolica Kultury dopisała do tej historii kolejny, wspaniały rozdział. Kontynuacja naszej działalności zapewnia mieszkańcom dalsze możliwości korzystania z dziedzictwa ESK. Na działalność Strefy Kultury Wrocław składają się trzy główne filary: miejsca, festiwale i programy.

Więcej na: www.strefakultury.pl , www.facebook.com/StrefaKulturyWroclaw

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY w Krakowie

Narodowa instytucja kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. Punktem wyjścia do naszych działań i rozważań na temat dziedzictwa jest Europa Środkowa.

Hasłem wywoławczym naszej działalności jest interdyscyplinarność. Działamy na wielu polach, łączymy różne punkty widzenia, korzystamy z dorobku wielu dziedzin, aby w sposób jak najbardziej szeroki i spójny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym.

Główne wątki tematyczne: teoria i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, fenomen pamięci, sztuka i przestrzeń kulturowa Europy Środkowej, dialog międzykulturowy,  miasto jako zwierciadło cywilizacji,    polityka kulturalna i ekonomia kultury.

Więcej na: www.mck.krakow.pl  www.facenbook.com/mckkrakow

Kontakt do organizatora:

MCK, Kraków: Joanna Sanetra-Szeliga, 12 42 42 802, j.sanetra@mck.krakow.pl

Strefa Kultury Wrocław: Anna Bieliz, 502 824 410, anna.bieliz@strefakultury.pl

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME