Firmy bez pieniędzy i rąk do pracy

0

Firmy bez pieniędzy i rąk do pracy

Mali i średni przedsiębiorcy badani w ramach Bibby MSP Index za największe wyzwanie w nadchodzącym półroczu uznali utrzymanie płynności finansowej oraz znalezienie odpowiednich ludzi do pracy. Co więcej, uważają, że to właśnie kwestie pracownicze – a nie na przykład ocieplenie klimatu, cyfryzacja i automatyzacja, czy cyberprzestępczość – generują największe problemy dla firm globalnie.

– Polscy mali i średni przedsiębiorcy martwią się przede wszystkim o swoją bieżącą działalność. Nie interesują ich zagadnienia dyskutowane przez światowych przywódców i liderów opinii. Doskonale wiedzą, że bez płynności finansowej nie podejmą żadnej inwestycji unowocześniającej ich biznes, czy dostosowującej go do nowych wymogów prawnych. Dlatego za najważniejsze uważamy zapewnienie firmom finansowania i zabezpieczenie w sytuacji opóźnień w przepływach gotówki od kontrahentów

– komentuje Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services, spółki, która od 10 lat regularnie prowadzi badanie Bibby MSP Index.

Pytani o wyzwania na najbliższe 6 miesięcy przedsiębiorcy wskazywali głównie na:

·         utrzymanie płynności finansowej: 31 proc;

·         znalezienie ludzi do pracy: 29 proc.;

·         dostosowanie do zmian w prawie i rosnącej biurokracji: 23 proc.;

·         problem ze spadkiem sprzedaży i malejącym popytem: 22 proc.;

·         konieczność sprostania większym zamówieniom: 20 proc.

Pewne zróżnicowanie widać w poszczególnych branżach. O ile w firmach handlowych największe obawy budzi prognozowany spadek sprzedaży i mniejszy popyt, to w branżach budowlanej, produkcyjnej i transportowej najbardziej daje się we znaki brak odpowiednich pracowników.

Potrzebni ludzie, alerty klimatyczne na dalszym tle

Polskie MŚP w niedalekiej przyszłości czeka wiele wyzwań, związanych ze zmianami o charakterze globalnym. Wśród nich: konieczność transformacji energetycznej, spełnianie norm środowiskowych czy dostosowanie się do cyfrowych oczekiwań klientów, a co za tym idzie – zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Jednak to utrzymanie dobrych pracowników w firmie i znalezienie nowej, odpowiedniej kadry spędza sen z oczu przedsiębiorcom. Na te problemy wskazuje odpowiednio 44 proc. i 43 proc. badanych w ramach Bibby MSP Index. Kolejnym wyzwaniem na liście okazała się digitalizacja firmy: wspomniało o niej 14 proc.

– Te wyniki dobitnie pokazują, że debata o przyszłości polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest potrzebna. Wielu przedsiębiorców jest zbyt zajętych codziennością: pomiędzy poszukiwaniem nowych odbiorców a monitorowaniem płatności u obecnych, trudno znaleźć czas na strategiczne refleksje. Dlatego wspieranie rozwoju firm to naszym zdaniem nie tylko dostarczanie finansowania w formie faktoringu, ale także inspirowanie do zmian. Kiedy zabezpieczona jest płynność finansowa, można spokojnie podejmować inwestycje

– dodaje Tomasz Rodak.

Co ciekawe, aż 44 proc. badanych uważa, że ich firmy są dobrze przygotowane do nadchodzących wyzwań, a 43 proc. ocenia stan przygotowań jako umiarkowanie dobry. Jedynie 7 proc. przyznaje, że w ogóle nie są przygotowani.

O Bibby Financial Services:

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm.
Bibby Financial Services od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach
w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group. Więcej na www.bibbyfinancialservices.pl

O Bibby MSP Index

Bibby MSP Index powstaje na podstawie badania przeprowadzanego przez Instytut Keralla Research na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm.
Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy.
Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu na skutek pogarszającej się kondycji firm. Otrzymanie informacji o przyszłej (oczekiwanej) przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, pozwala przewidzieć scenariusze, jakie mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.
Przeprowadzone na początku października 2021 r. badanie to kolejna fala Bibby MSP Index, realizowanego regularnie co 6 miesięcy od 2011 roku.

PLACES WORTH YOUR TIME