Galicyjski steampunk

0

Galicyjska Kolej Transwersalna to szlak kolejowy zbudowany przez Austriaków i oddany do eksploatacji w roku 1884. Łączył Czadcę (obecnie na Słowacji) i Husiatyn (Ukraina). Zamiarem, oprócz oczywiście usprawnienia transpostu wojska, było ożywienie gospodarcze zacofanych rejonów Karpat. W latach 60. pociągi przestały kursować po tym szlaku.
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei za punkt honoru przyjęło sobie reaktywację linii, przynajmniej w wymiarze symboliczno-turystycznym. Stowarzyszenie każdego roku organizuje kilkanaście przejazdów po tej i innych trasach. Każdorazowo stylowy pociąg retro jest ciągnięty przez tradycyjny parowóz, okaz muzealny wypożyczany przez Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, jedyne w kraju muzeum kolejnictwa. W programie części wycieczek jest zwiedzanie ekspozycji w Chabówce. Ale dla przeciętnego człowieka poniżej pięćdziesiątki sam widok parowozu to już atrakcja znana tylko z filmów. A jeśli jeszcze na postoju można wejść do kabiny maszynisty i zobaczyć palacza sypiącego łopatą węgiel do kotła! Tego z bliska nie widział nikt, jeśli nawet jeździł pociągiem!
Informacje o poszczególnych przejazdach, ich programie i szczegółach technicznych (typ parowozu, rodzaj zabytkowych wagonów w składzie pociągu) pojawiają się na bieżąco na stronie www.kolejegalicyjskie.pl. Proszę wsiadać, drzwi zamykać! (gk)

PLACES WORTH YOUR TIME