Happening Cracovia Danza: balet w mieście

0

Edycja 2018

Paderewski

29.05.2018, godz. 14, Planty przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego

Balet Cracovia Danza zaprasza na trzeci happening poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Tym razem zespół zatańczy na Plantach przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Tym happeningiem Balet składa hołd Paderewskiemu kompozytorowi i zwraca uwagę na teatr, do którego artysta niespodziewanie przyjechał w lipcu w 1901 roku ze swojego dworu w Kąśnej Dolnej pod Tarnowem. Przyjechał by obejrzeć swoją operę Manru w wykonaniu Teatru Lwowskiego. Kompozytor został wówczas przyjęty na sali owacyjnie, a zaskoczeni krakowianie długo oklaskiwali mistrza.

Odcinek ten zatytułowany Bal w operze będzie pokazywał tańce czasów Paderewskiego, które prym wiodły na balach operowych, jak chociażby kadryl, czy kontredans. Ale podczas tego występu tancerze pokażą także baletowy fragment opery Manru Paderewskiego – Marsz cygański.

26 marca tego roku Balet Cracovia Danza rozpoczął cykl happeningów Cracovia Danza: balet w mieście. Edycja 2018: Paderewski. Tegoroczna akcja została poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a dokładnie związkom z Krakowem tego niezwykłego artysty, polityka i męża stanu. Zespół zaplanował wiele wystąpień w miejscach, które powinny się z Paderewskim powszechnie kojarzyć. Balet Cracovia Danza był już na Plantach przed szkołą muzyczną im. Paderewskiego, zwracając uwagę na Paderewskiego muzyka, który przywiązywał ogromne znaczenie edukacji; a także przed Collegium Paderevianum UJ akcentując Paderewskiego darczyńcę, w miejscu które powstało dzięki przekazaniu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez kompozytora części spadku.

Happeningi Baletu Cracovia Danza będą trwały do listopada. Zespół zatańczy jeszcze m.in. przed Starym Teatrem, Instytutem Muzykologii UJ czy przy Pomniku Grunwaldzkim.

PLACES WORTH YOUR TIME