HIRSZFELDOWIE – Zrozumieć krew

0

 HIRSZFELDOWIE  

Zrozumieć krew

spotkanie autorskie z

of. Urszulą Glensk

(Uniwersytet Wrocławski)

oraz prezentacja jej książki pod tym samym tytułem,

wydanej przez UNIVERSITAS, 2018.

CZWARTEK, 13 CZERWCA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME