ibis budget Krakow Old Town So much, for so little…

0

ibis budget Krakow Old Town

So much, for so little…

Walking into the Krakow Old Town ibis budget Hotel, just a stone’s throw from Krakow’s Main railway station, on a side wall right next to the reception desk one finds what seems to be an ordinary map of the world.  Dozens of push pins symbolize the hundreds of places that the hotel’s guests come from.  Even though the greatest concentration of these indicators is found in Central Europe, the pins located in practically every corner of the globe emphasize something of the character of this place.

We asked Mr. Damian Bas (DB), Director of Operations for the Krakow Old Town ibis & ibis budget hotels about what it is that attracts tourists not only from Poland and Europe, but from around the world, and why they choose so eagerly to stay in the city center.

DB: Over the past several years Krakow has become one of the most readily visited places in Europe.  As recently as 2017 there were nearly 13 million tourists who visited Poland’s former capital city.  What draws them here?  Without a doubt the unique atmosphere created by the wonderful architecture, and the thousands of exceptional restaurants and pubs, as well as the constantly increasing number of cultural and business events.  Over the course of the last several years Krakow has become a more and more notable venue on the world map for the hosting of conventions.  This can be seen simply in our hotel’s clientele.  The number of “business clients” is constantly growing.

And yet on the streets of the city it’s still the tourists who are most evident…

DB: This is true.  Tourists also constitute the majority of our guests.  But there are some things that connects both groups in the context of their choice of hotel: its location so close to the very center, its clean and comfortable rooms, and, possibly above all, its affordable prices.  This is why we create a place which meets all these requirements.

Something nice for everyone?

DB: More or less.  Of course, our clients are very diverse; this is why our selection of offers for them is so broad.  Above all, we are dedicated to quality and affordable prices – this is the very domain of ibis budget.  For the somewhat more demanding guest, we can propose a room at the ibis hotel which is right next door.  All our guests can also take advantage of the entire range of external services, such as airport transfers, trips to the Wieliczka Salt Mines or the Auschwitz Birkenau camps, as well as many others.  A major characteristic of our hotel is also without a doubt the delicious breakfasts with fresh, crunchy, breads baked here on location.

ibis budget Krakow Old Town

Pawia 11 | 31-154 Kraków | Poland

tel.: (+48) 12 355 2950 | fax: (+48) 12 355 2955

Wchodząc do hotelu ibis budget Kraków Stare Miasto, znajdu-jącego się o przysłowiowy „rzut beretem” od stacji Kraków Główny, tuż obok recepcji, na bocznej ścianie znajduje się z pozoru tylko zwykła mapa świata. Dziesiątki główek od szpilek symbolizują setki miejsc z których przybyli goście hotelu. Choć największe zagęszczenie wspomnianych znaczników zlokalizowane jest przy Europie Środkowej, koloryt tego miejsca podkreślają główki umieszczone na niemalże każdym zakamarku globu.

O to, co przyciąga do Krakowa turystów nie tylko z Polski czy Europy, ale z całego świata oraz dlaczego tak chętnie decydują się na zamieszkanie w Centrum Krakowa, zapytaliśmy Pana Damiana Basa (DB), Dyrektora Operacyjnego hoteli ibis&ibis budget Kraków Stare Miasto.

DB: Kraków od kilku już lat stał się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Europie. Tylko w 2017 roku do dawnej stolicy Polski przybyło blisko 13 milionów turystów. Co ich tu przyciąga? Bez wątpienia niezwykła atmosfera tworzona przez wspaniała architekturę, tysiące wyjątkowych restauracji i pubów, a także stale rosnąca liczba wydarzeń kulturalnych i biznesowym. Kraków od kilku już lat staje się także coraz bardziej znaczącym miejscem na kongresowej mapie świata. To widać chociażby wśród gości naszego Hotelu. Stale rośnie liczba tzw. „klientów biznesowych”.

Jednak na krakowskich ulicach nadal najbardziej widoczni są turyści…

DB: To prawda. Turyści stanowią również większość naszych gości. Ale jest coś, co łączy obie te grupy w kontekście wyboru hotelu: położenie jak najbliżej ścisłego centrum, czyste i wygodne pokoje oraz, a nawet przede wszystkim, przystępne ceny. Dlatego tworzymy miejsce, które spełnia wszystkie te wymagania.

Dla każdego coś dobrego?

DB: Mniej więcej. Oczywiście klienci różnią się od siebie, dlatego nasza oferta dla nich jest bardzo szeroka. Przede wszystkim stawiamy na jakość w przystępnej cenie – to jest domeną ibis budget. Bardziej wymagającym gościom proponujemy pokoje w hotelu ibis znajdującym się tuż obok. Wszyscy goście, mogą również korzystać z całej gamy usług zewnętrznych świadczonych za naszym pośrednictwem,

transfer z lotniska, wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce czy Auschwitz Birkenau oraz wielu innych. Bez wątpienia ogromnym atutem naszego hotelu są również wspaniałe śniadania ze świeżym, wypiekanym na miejscu chru-piącym pieczywem.

 

ibis budget Kraków Stare Miasto

Pawia 11 | 31-154 Kraków | Polska

tel.: (+48) 12 355 2950 | fax: (+48) 12 355 2955

PLACES WORTH YOUR TIME