Iloczyn Zbiorów

0

Tadeusz Brzozowski, Jerzy Stajuda

Iloczyn Zbiorów

Wernisaż 09.02.2018. godz. 17:00

Od 9 lutego do 18 marca Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego zaprasza na wystawę prezentującą malarstwo wielkich osobowości twórczych XX w.: Tadeusza Brzozowskiego i Jerzego Stajudy. Wystawa w swojej formule stanie się spotkaniem twórczym dwóch bliskich sobie artystów i przyjaciół. Niewątpliwą okazją jest również setna rocznica urodzin Tadeusza Brzozowskiego, którą będziemy obchodzić w listopadzie br.

Tadeusz Brzozowski- ur. w 1918 we Lwowie, zm. W 1987 w Rzymie. Po studiach na ASP w Krakowie współtworzył plastyczną Grupę Krakowską. W Zakopanem mieszkał na stałe od 1954 r. pracując najpierw jako nauczyciel ( 1954-69), a potem także jako dyrektor ( 1959-61), w Liceum Technik Plastycznych. Pełnił tez funkcje profesorskie w Państwowej WSSP w Poznaniu ( do 1979r.), i ASP w Krakowie ( 1979-81). Był jednym z najwybitniejszych plastyków europejskich. Uprawiał malarstwo, grafikę, projektował tkaniny artystyczne, wnętrza kościołów, a także scenografię. Był wybitnym melomanem i należał do najwierniejszych słuchaczy wszystkich zakopiańskich koncertów.

Jerzy Stajuda- ur. w 1939 w Falenicy, zm. W 1992 w Warszawie. Rysownik, malarz, krytyk sztuki. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1957-1968 zajmował się krytyką, publikując m.in. w „Przeglądzie Artystycznym”, „Przeglądzie Kulturalnym”,, „ Miesięczniku Literackim”, „Ty i Ja”, „Więzi”. Najdłużej współpracował ze „Współczesnością”.W 1968 roku zerwał z działalnością krytyka ( na co miały wpływ zmiany w redakcji „ Współczesności”), na rzecz własnej twórczości. Pod koniec życia wykładał rysunek na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie ( 1990-1992).W 1992 r. ustanowiono Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Miłośnik i znawca muzyki, nadto jego dom był miejscem towarzyskich spotkań twórców różnych dziedzin sztuki i nauki.

PLACES WORTH YOUR TIME