It happened in Krakow…

0

Zdarzyło się w Krakowie…

 

  • Tegoroczna Nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawaną osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego za twórczość otrzymał politolog prof. Jan Grosfeld – członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Za działalność społeczną wyróżniono tą nagrodą Dariusz Popiela – kajakarz, twórca projektu „Ludzie, nie liczby”, którego celem jest przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Małopolski. Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, a ufundowali rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, druga co do wielkości uczelnia techniczna w Polsce, podpisała porozumienie o współpracy badawczo-dydaktycznej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podobne porozumienie Akademia ostatnio zawarła także z inną służbą specjalną –  kontrwywiadem wojskowym.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME