It happened in Krakow…

0

 • Jagiellonian University has conferred the title of honoris causa on Tad Taube. He is one of the best known philanthropists engaged in the development of Jewish culture in Poland, Israel, and the United States. He was born in Krakow in 1931, the son of Lola Taube and the Jewish businessman and Jagiellonian University graduate Zygmunt Taube. He moved to California in May of 1939 just a few months before the outbreak of World War II. He completed studies at Stanford University, and served in the United States Air Force, and later had great success in real estate. This afforded him the resources to take up his charitable works.
 • The road from Gorlice, in the Lesser Poland province to Bardejov and Prešova in Slovakia has undergone a major modernization. 30 million zloty have been spent on the project, which has modernized 20 kilometers of roadway. This section is an important element of the connection between the A4 expressway in Poland and the D1 in Slovakia.
 • Walter Braunohler, the Consul General of the United States Consulate General in Krakow has completed his three year assignment at the Consulate.
 • In connection with the coming 100th anniversary of the birth of Karol Wojtyła on May 18, 2020, a 16 volume edition of the philosophical and theological works that he authored prior to the time that he was selected as pope in 1978 and took the name John Paul II, is being prepared in Krakow. This will be a critical edition, and the first printing is planned to have 10,000 copies. There are also plans for an English language version. Both the city of Krakow and the provincial government of the Lesser Poland voivodship will support the effort financially.
 • The construction of the campus of the 600th anniversary revitalization of the Jagiellonian University on the right bank of the Vistula River in western Krakow has been formally concluded. This enormous undertaking was accomplished over the course of almost a quarter of a century at a cost of around a billion zloty from the national budget. The result is a new campus with extraordinarily well-equipped laboratories for the faculties of physics, astronomy and applied computer science, mathematics and computer science, chemistry, biology, management and social communication, biochemistry, biophysics and biotechnology, as well as geography and geology. The SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre and the Lesser Poland Biotechnology center have also been established nearby.

Zdarzyło się w Krakowie

 • Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Tad Taube. To jeden z najbardziej znanych filantropów zaangażowanych w rozwój kultury żydowskiej w Polsce, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Urodził się w Krakowie w 1931 r. jako syn żydowskiego przedsiębiorcy i absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunta Taubego oraz Loli Taube. W maju 1939 r., zaledwie na kilka miesięcy przed rozpoczęciem II wojny światowej, wyjechał do Kalifornii. Ukończył Stanford University, służył w lotnictwie Stanów Zjednoczonych, a później odniósł wiele sukcesów w handlu nieruchomościami. To pozwoliło mu zaangażować się w działalność charytatywną.
 • Głęboką modernizację przeszła droga z małopolskich Gorlice do Bardejov i Prešova na Słowacji. Wydane na ten cel 30 milionów złotych pozwoliło na zmodernizowania 2o km trasy, która jest ważnym elementem łącznika między autostradą A4 w Polsce a słowacką D1.
 • Swą trzyletnią misję w Krakowie zakończył Walter Braunohler, konsul generalny USA.
 • W związku z przypadającą 18 maja 2020 roku setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły, przygotowywane jest w Krakowie 16-tomowe wydanie jego dzieł filozoficznych i teologicznych powstałych do 1978 roku, kiedy został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Wydanie będzie miało charakter krytyczny, a planowany nakład to 10 tysięcy egzemplarzy. Planowana jest także edycja anglojęzyczna. Wydanie dzieł zdecydowały się wesprzeć, także finansowo, miasto Kraków i samorząd Województwa Małopolskiego.
 • Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego w zachodniej części Krakowa na prawym brzegu Wisły została formalnie zakończona. To olbrzymie przedsięwzięcie było realizowane przez niemal ćwierć wieku kosztem ok. miliarda złotych z budżetu państwa. W rezultacie nowe siedziby ze znakomicie wyposażonymi laboratoriami otrzymały tam wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Geografii i Geologii. W sąsiedztwie powstało też Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii.

 

Es geschah in Krakau…

 • Den Ehrendoktortitel der Jagiellonen-Universität erhielt Tad Taube. Er ist einer der bekanntesten Philanthropen, die an der Entwicklung der jüdischen Kultur in Polen, Israel und den Vereinigten Staaten interessiert sind. Taube wurde in Krakau im Jahre 1931 als Sohn des jüdischen Unternehmers und Absolventen der Jagiellonen-Universität Zygmunt Taube und Lola Taube geboren. Im Mai 1939 reiste er nur einige Monate vor dem Ausbruch des II. Weltkrieges nach Kalifornien. Er schloss die Stanford University ab, diente bei der Luftfahrt der Vereinigten Staaten und war anschließend im Immobilienhandel sehr erfolgreich. Das erlaubte ihm, sich in der karitativen Tätigkeit zu engagieren.
 • Eine gründliche Renovierung erfuhr die Straße von Gorlice in Małopolska nach Bardejov und Prešov in der Slowakei. Ausgegeben wurden für diesen Zweck 30 Millionen Złoty, was die Modernisierung von 20 km Straße erlaubte, die ein wichtiges Verbindungsstück zwischen den Autobahnen A4 in Polen und D1 in der Slowakei darstellt.
 • Seine dreijährige Mission in Kraków hat Walter Braunohler, der Generalkonsul der USA, beendet.
 • Im Zusammenhang mit dem auf den 18. Mai 2020 fallenden hundertsten Geburtstag von Karol Wojtyła wird in Krakau eine sechzehnbändige Ausgabe seiner philosophischen und theologischen Werke vorbereitet, die bis zum Jahre 1978, als er zum Papst gewählt wurde und den Namen Johanes Paul II. annahm, entstanden sind. Es ist eine kritische Ausgabe mit einer geplanten Auflage von 10 000 Exemplaren. Vorgesehen ist auch eine englischsprachige Ausgabe. Die Stadt Krakau und die Selbstverwaltung der Woiwodschaft von Małopolska haben beschlossen, die Edition der Werke auch finanziell zu unterstützen.
 • Der Bau des Campus des 600. Jahrestages der Erneuerung der Jagiellonen-Universität im westlichen Teil Krakaus, auf dem rechten Weichsel-Ufer, wurde formal abgeschlossen. Dieses riesige Bauvorhaben wurde fast ein viertel Jahrhundert lang mit einem Aufwand von etwa einer Milliarde Złoty aus dem Staatshaushalt realisiert. Im Ergebnis haben dort die Fakultäten für Physik, Astronomie und angewandte Informatik, Mathematik und Informatik, Chemie, Biologie, Management und soziale Kommunikation, Biochemie, Biophysik und Biotechnologie sowie Geographie und Geologie einen Sitz mit ausgezeichnet ausgestatteten Labors erhalten. In der Nachbarschaft entstanden auch das Nationale Zentrum für Synchrotron-Strahlung SOLARIS sowie das Zentrum für Biotechnologie von Małopolska.

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME