It happened in Krakow…

0

It happened in Krakow…

  • The date for parliamentary elections in Poland has been set for Sunday October 13th. Many commentators regard them as the most important elections since 1989, when the communist authorities lost power in Poland. The elections will decide whether Poland will continue to be governed (after their victory in the 2015 elections) by the Law and Justice party (PiS), which, on the one hand won the election with broad and generous (thanks to the highly favorable economic situation) social programs, while on the other hand opposing the admission of immigrants (including refugees). At the same time, they allowed the violation of the constitution and democratic principles of national law. This resulted in an extraordinary conflict with a large portion of the society and the opposition, as well as with the authorities of the European Union. The opposition failed to establish a unified electoral bloc before the elections. Public opinion polls have been indicating another victory for PiS, and the Lesser Poland province (with the exception of the voting districts within the city of Krakow) is among the regions in which support for the governing party has been the strongest, as indicated by the EU elections in May.
  • A group of sextuplets was born in May at the Jagiellonian University Hospital. This was the first ever occurrence of the phenomenon of sextuplets in Poland. The children, whose parents were from Tylmanowa in the southern part of the Lesser Poland province, weighed from 890 to 1300 grams (1 lb. 15 oz. to 2 lbs. 14 oz.). Hence, they remained in the hospital for several weeks after birth. They finally made their way to the family home at the end of August.
  • Jagiellonian University was ranked among the top four hundred universities in the world in the most recent edition of the prestigious Shanghai List rankings. It was the highest ranked university in Poland. Krakow’s Mining and Metallurgy Academy ranked among the top seven hundred which made it the highest ranking technical university in Poland.

 

Es geschah in Krakau…

  • Auf den 13. Oktober wurde der Termin für die Parlamentswahlen in Polen festgelegt. Wie viele Kommentatoren meinen, sind dies die wichtigsten Wahlen nach dem Jahr 1989, als die Kommunisten die Herrschaft in unserem Land verloren. Denn die Wahlen entscheiden darüber, ob Polen weiterhin (nach dem Sieg im Jahr 2015) von der Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS) regiert wird, die auf einer Seite (dank der ausgezeichneten Wirtschaftslage) durch breit gefächerte und großzügige Sozialprogramme, oder u.a. durch ihre Ablehnung der Zuwanderung von Immigranten (darunter auch Flüchtlingen) Wähler gewann. Gleichzeitig ließ sie aber eine Verletzung der Verfassung und der Grundsätze der demokratischen Rechte des Volkes zu. Sie geriet damit in einen außerordentlichen Konflikt mit einem großen Teil der Gesellschaft und der Opposition, und auch mit den Behörden der Europäischen Union. Vor den Wahlen war die Opposition nicht in der Lage, einen einheitlichen Wahlblock aufzustellen. Meinungsumfragen deuten auf einen Sieg von PiS hin, und Małopolska (außerhalb Krakaus) gehört zu den polnischen Regionen, in denen die Unterstützung für die regierende Partei am stärksten war, was die Europawahlen im Mai gezeigt haben.
  • In der Universitätsklinik der Jagiellonen-Universität kamen im Mai Sechslinge zur Welt. Es war das erste Ereignis dieser Art in Polen. Die Kinder der aus Tylmanowa im Süden Małopolskas stammenden Eltern wogen zwischen 890 und 1300 Gramm. Viele Wochen lang blieben sie daher im Krankenhaus. Das letzte Kind kam erst Ende August ins elterliche Heim.
  • In der veröffentlichten weiteren Ausgabe der prestigeträchtigen Shanghai-Liste, d.h. einer Rangliste der Hochschulen, findet sich die Jagiellonen-Universität im vierten Hundert. Sie erweist sich damit als die am höchsten eingestufte polnische Hochschule. Die Krakauer Berg- und Hüttenakademie (AGH) nahm einen Platz im siebten Hundert des Rankings ein, was bedeutet, dass sie die am höchsten eingestufte technische Hochschule Polens war.

Zdarzyło się w Krakowie…

  • Na niedzielę 13 października wyznaczony został termin wyborów parlamentarnych w Polsce. Przez wielu komentatorów uważane są za najważniejsze po 1989 roku, kiedy w kraju stracili władzę komuniści. Wybory zdecydują bowiem czy Polską nadal (po zwycięstwie w 2015 roku) rządziła będzie partia Prawo i Sprawiedliwość PiS), która z jednej strony zjednała wyborców szerokimi i hojnymi (dzięki świetnej sytuacji gospodarczej) programami socjalnymi czy m.in. sprzeciwem wobec przyjmowania imigrantów (w tym uchodźców). Równocześnie dopuszczała się łamania konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Popadła w efekcie w ponadstandardowy konflikt z dużą częścią społeczeństwa i opozycją, a także z władzami Unii Europejskiej. Przed wyborami opozycja nie zdołała stworzyć jednolitego bloku wyborczego. Sondaże wskazywały na zwycięstwo PiS, a Małopolska (poza Krakowem) należy do tych polskich regionów, w których poparcie dla rządzącej partii było najsilniejsze, co pokazały majowe wybory europejskie.
  • W Szpitalu Uniwersyteckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w maju przyszły na świat sześcioraczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Dzieci rodziców pochodzących z Tylmanowej na południu Małopolski ważyły od 890 do 1300 gramów. Przez długie tygodnie przebywały więc w szpitalu. Ostatnie trafiło do rodzinnego domu w końcu sierpnia.
  • W opublikowanej kolejnej edycji prestiżowej Listy Szanghajskiej, czyli rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński znalazł się w czwartej setce. Okazał się najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła miejsce w siódmej setce rankingu, co oznacza, że była najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią techniczną.

 

PLACES WORTH YOUR TIME