IX MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

0

IX MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

POD HONOROWYM PATRONATEM

MARKA KUCHCIŃSKIEGO

MARSZAŁKA SEJMU RP

WSPÓŁCZESNE I HISTORYCZNE WYBRANE ASPEKTY TATRZAŃSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ TRANSPORTU LINOWEGO I RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

PENSJONAT „ANTAŁÓWKA***” W ZAKOPANEM

UL. WIERCHOWA 2

ZAKOPANE, 7-8 GRUDNIA 2017r.

RADA PATRONACKA

Piotr Bąk – Przewodniczący (Starosta Tatrzański), Andrzej Chochół (Rektor UE), Stanisław Gulak (Rektor PPWSZ), Józef Janczy (Prezes TOPR), Jerzy Kapłon (Dyrektor Centr. Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK), Jan Kozior (Rektor PK), Wojciech Nowak (Rektor UJ), Jan Pamuła (Prezes MARR), Bohdan Pitoń (Wójt Gminy Kościelisko), Włodzimierz Sady (Rektor UR), Andrzej Skupień (Prezes Związku Podhalan), Tadeusz Słomka (Rektor AGH)

RADA PROGRAMOWA

Kazimierz Furtak (Prof. PK), Joanna Gronkowska (Dyr. MARR), Stanisław Hodorowicz – przewodniczący (Prof em. UJ, PPWSZ), Jan Krzysztof (Nacz. TOPR), Józef Janczy (Prezes TOPR), Jerzy Lis (Prof., Prorektor AGH), Urszula Litwin (Prof. UR), Anna Mlekodaj (Prof. ndz. PPWSZ), Andrzej Tytko (Prof. AGH), Wiesław A. Wójcik (Red. Centr. Ośr. Turystyki Górskiej PTTK), Szymon Ziobrowski (Dyr. TPN), Janusz Żmija (Prof. UR)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Helena Buńda (Dyrektor TARPiK), Zofia Garbulińska (Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego), Andrzej Laszczyk (Członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego), Jerzy Zacharko – przewodniczący (Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego)

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

7 grudnia (czwartek) 2017r.

9.00-9.30 Rejestracja Uczestników

9.30-10.00 Uroczyste otwarcie Forum oraz

Wręczenie „Nagrody Starosty Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego w kategorii zespołowej”.

10.00 Idea „Tatrzańskiego Systemu Komunikacyjnego” po 13 latach (Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska, Jan Friedberg)

10.25 „Zakopianka”. Stan prac i perspektywy realizacji (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

10.50 Koncepcja komunikacji publicznej w Powiecie Tatrzańskim (Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem).

11.15 Dwuletnie doświadczenia funkcjonowania autobusowej komunikacji publicznej w Zakopanem (Monika Jaźwiec, Prezes TESKO Sp. z o.o. w Zakopanem).

11.40 Projekt i stan realizacji szlaku rowerowego wokół Tatr (Agnieszka Pyzowska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY)

12.05 Projekt szlaku rowerowego Zakopane – Wierch Poroniec w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Marcin Bukowski, Tatrzański Park Narodowy).

12.30 Podsumowanie problematyki komunikacyjnej i dyskusja.

13.00-13.55 Przerwa obiadowa

14.00 Rozwój transportu linowego po południowej stronie Tatr (Bohuš Hlavaty, Prezes Tatry Mountain Resorts, a.s.).

14.25 Polskie Koleje Linowe S.A. – dokonania i zamierzenia (Janusz Ryś, Prezes PKL S.A.).

14.50 Trudności w rozbudowie infrastruktury narciarskiej na Podhalu (Andrzej Bielawa, Stacja Narciarska Małe Ciche).

15.15 Rozwój infrastruktury turystycznej w Dolinie Białki – sukcesy i bariery (Edward Tybor, Prezes Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego w Bukowinie Tatrzańskiej, przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego).

15.40 Projekty inwestycyjne TPN w zakresie obsługi ruchu turystycznego (Szymon Ziobrowski, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego).

16.05 Ogólna dyskusja na temat turystyki i transportu linowego na obszarze Tatr i Podtatrza.

8 grudnia (piątek) 2017r.

9:30-10.00 Powitanie Uczestników Sesji oraz wręczenie nagród laureatom XIX Konkursu Fotograficznego „Tatrzańska Jesień”

10.10 Słowo wstępne ( Stanisław Hodorowicz, UJ i PPWSZ).

10.35 Przewodnicy i ratownicy tatrzańscy – pierwsi ludzie pogranicza (Anna Mlekodaj, PPWSZ).

11.00 Przewodnicy i ratownicy tatrzańscy w starej fotografii (Anna Tylka Suleja, PPWSZ).

11.25 Wojciech Tylka Suleja – przewodnik, ratownik, żołnierz (Joanna Gronkowska, Prawnuczka).

11.50 Śmierć jako element etosu w ratownictwie (Adam Krawczyk, UJ).

12.15 Pozostają w pamięci – trwałe ślady etosu przewodnickiego i ratowniczego (Józef Janczy, Prezes TOPR).

12.40 Współczesne wyzwania ratownictwa górskiego (Jan Krzysztof, Naczelnik TOPR).

13.10-13.50 Obiad

14.30 Kościelisko

Uroczyste odsłonięcie Tablicy pamięci Klimka Bachledy i Wojciecha Tylki-Sulei – współzałożycieli TOPR-u, wybitnych przewodników i ratowników tatrzańskich

Kościelisko – Scena Plenerowa na Chotarzu __________________________________________________________________

Są posągami na posągu Tatr…

Klemensowi „Klimkowi” Bachledzie i Wojciechowi

Tylce – Sulei

wybitnym Synom Kościeliska

Przewodnikom i Ratownikom Tatrzańskim

współzałożycielom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

wdzięczni Podhalanie

Kościelisko, 8 grudnia 2017

TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY

ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane
NIP 736 164 55 26; Regon 120368342

Tel. / fax. (+48) 18 20 613 20; e-mail:promocja@tatry.pl

w w w . t a t r y . p l’

PLACES WORTH YOUR TIME