JĘZYK MARCA’68 – SPOTKANIE Z PROF. KAZIMIERZEM SIKORĄ, ŚRODA 11 MARCA 2020, CKŻ, GODZ. 18

0

52.Rocznica Wydarzeń Marcowych

(1968-2020)

Język Marca’68

spotkanie z

Prof. Kazimierzem Sikorą

(Uniwersytet Jagielloński)

ŚRODA, 11 MARCA, 2020 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME