Kobiety w życiu Marszala Piłsudskiego

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Kobiety w życiu

Marszala Piłsudskiego

spotkanie z

Iwoną Kienzler

oraz prezentacja jej książki pod tym samym tytułem,

wydanej przez Wydawnictwo BELLONA, 2014

PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME