Kolejna edycja Nagród Specjalnych ILUCIDARE ogłoszona

0

Już po raz drugi można ubiegać się o Nagrodę Specjalną ILUCIDARE w ramach prestiżowych Europejskich Nagród w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego – Nagród Europa Nostra 2021. Termin składania wniosków upływa 1 października 2020 r. 

Europejskie Nagrody w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego – Nagrody Europa Nostra to największe wyróżnienie dla projektów dziedzictwa kulturowego w Europie. Nagrody honorują wybitne inicjatywy w zakresie konserwacji zabytków, innowacyjnych badań, aktywnej działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz wyjątkowych inicjatyw podnoszenia świadomości, szkoleń i edukacji. Spośród złożonych wniosków zostaną również przyznane dwie Nagrody Specjalne ILUCIDARE. 

Nagrody Specjalne ILUCIDARE, będące częścią projektu ILUCIDARE, którego Międzynarodowe Centrum Kultury jest partnerem badawczym, identyfikują i promują najlepsze praktyki
w zakresie innowacji i stosunków międzynarodowych opartych na dziedzictwie. Nagrodzone projekty otrzymają nagrodę European Heritage Award / Europa Nostra Award lub nagrodę specjalną ILUCIDARE.

Nagrody European Heritage Awards / Europa Nostra są organizowane przez Europa Nostra
we współpracy z Komisją Europejską od 2002 roku. Nagrody Specjalne ILUCIDARE są wspierane przez unijny program badań i innowacji Horyzont 2020 oraz unijny program na rzecz kultury i sektora audiowizualnego Kreatywna Europa.

Pierwsza edycja Nagród Specjalnych miała miejsce w tym roku. Na krótkiej liście znalazł się jeden polski projekt – wrocławski Dom Oppenheimów. 

 

https://mck.krakow.pl/aktualnosci/kwalifikacje-do-nagrod-specjalnych-ilucidare

https://ilucidare.eu/news/discover-6-projects-shortlisted-ilucidare-special-prizes-2020

Film na temat edycji 2021 https://www.youtube.com/watch?v=A3q6jU05MSk

Link do składania wniosku: http://sh1.sendinblue.com/vsqw2supht7e.html?t=1592909258

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME