KONCERT NOWOROCZNY, CRACOW DUO, NIEDZIELA, 6 PAŹDZIERNIKA 2019, CKŻ, godz. 18

0

PROGRAM BAJIT CHADASZ 

Spotkania z Kulturą Żydowską

KONCERT NOWOROCZNY
ROSZ HASZANA 5780

Cracow Duo

Jan Kalinowski – wiolonczela

Marek Szlezer – fortepian

W programie utwory

Maxa Brucha, Władysława Żeleńskiego,

Ludomira Różyckiego, Aleksandra Tansmana

Bilety do nabycia w CKŻ

NIEDZIELA, 6 PAŹDZIERNIKA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME