KONCERT NOWOROCZNY, ROSZ HASZANA, 5781, NIEDZIELA 20 WRZEŚNIA

0

FUNDACJA JUDAICA

Centrum Kultury Żydowskiej

27 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2020

PROGRAM BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

KONCERT NOWOROCZNY

ROSZ HASZANA, 5781

 w wykonaniu

CRACOW DUO

Jan Kalinowski, wiolonczela

Marek Szlezer, fortepian

W programie m.in. utwory

Maxa Brucha, Aleksandra Tansmana, Romana Ryterbanda i Igora Strawińskiego

BILETY DO NABYCIA W CKŻ

NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA, 2020 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME