Konkurs na identyfikację wizualną Akademii Muzycznej w Krakowie

0

Patron, który inspiruje do zmian…

Od 1 stycznia 2021 roku Akademia Muzyczna w Krakowie nosi nową nazwę:

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

 

Żadna inna uczelnia – w Polsce i poza jej granicami – nie dysponuje tak znaczącym kapitałem wiedzy o twórczości Krzysztofa Pendereckiego

 

22 czerwca 2020 r. Senat Akademii Muzycznej w Krakowie, działając na wniosek społeczności Katedry Kompozycji z 31 marca br., wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie Uczelni imienia Krzysztofa Pendereckiego.. Ustawę przygotowaną przez MKiDN przyjęły na przełomie listopada i grudnia obie izby Parlamentu RP, a następnie podpisał ją Prezydent Andrzej Duda.

W pierwszą rocznicę śmierci kompozytora – 29 marca 2021 r. – Akademia Muzyczna im Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (AMKP) pokazuje jak wpływa na rozwój Uczelni jej wielki Patron.

– – –

Innowacja, przełom, podążanie nieznanymi ścieżkami, tworzenie nowych światów muzycznych z jednoczesnym przywiązaniem do dziedzictwa – oto cechy często kojarzone z twórczą drogą Krzysztofa Pendereckiego. Jako uczelnia dumnie nosząca Jego imię, obieramy taki właśnie kierunek rozwoju – szanując tradycję i dorobek poprzednich pokoleń, ewolucyjnie wprowadzamy zmiany służące rozwojowi AMKP, jej studentom i pracownikom.

 

Wrażliwość na dynamiczne wymagania współczesnego świata skłania nas do nowego spojrzenia na: programy kształcenia; działalność artystyczną i naukową; formy i zasięg współpracy lokalnej, krajowej i międzynarodowej; strukturę uczelni i kompetencje jej pracowników; wreszcie: wizerunek uczelni. 

W związku z tym ogłaszamy konkurs na nową identyfikację wizualną instytucji.

 

Wprowadzanie zmian odbywa się na zasadzie współpracy całej społeczności AMKP. Przykładem jest sposób, w jaki podeszliśmy do stworzenia założeń do konkursu na nową identyfikację wizualną. Warsztaty prowadzone przez ekspertów pracujących w metodyce design thinking zgromadziły ok 20-osobową grupę przedstawicieli władz uczelni i poszczególnych wydziałów, pracowników naukowych, pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów. 

Zasada wspólnego działania jest istotnym elementem charakteryzującym wizję Uczelni, jaką prezentuje nowy rektor, prof. dr hab. Wojciech Widłak i jego współpracownicy:

 

Znajdujemy się jako uczelnia w punkcie zwrotnym. Od 1 września 2020 Akademia ma nowe władze, a od 1 stycznia 2021 – Patrona w osobie Krzysztofa Pendereckiego, z którym wielu z nas miało okazję współpracować, od niego uczyć się. 

Wspólnym wysiłkiem przedstawicieli wszystkich grup naszej Społeczności określamy na nowo strategię wizerunkową i priorytety Akademii na najbliższe lata. 

Chciałbym, aby to obudziło w nas nową energię, wzmocniło poczucie wspólnoty działania i celów. Abyśmy my wszyscy – członkowie Wspólnoty Uczelni – mieli poczucie, że przy całej naszej różnorodności postaw i poglądów, stanowimy jedno harmonijne muzyczne Arboretum, zakorzenione w ziemi i wznoszące się ku górze.

Prof. dr hab.  Wojciech Widłak, Rektor AMKP

Harmonogram przebiegu konkursu:

  • Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 marca 2021.
  • Termin nadsyłania portfolio (Etap I) upływa w dniu 22 kwietnia 2021. Rozstrzygnięcie Etapu I Konkursu zostaje ogłoszone 30 kwietnia 2021.
  • Termin nadsyłania projektów do Etapu II Konkursu upływa w dniu 31 maja 2021. Wybór Zwycięzcy Konkursu następuje do dnia 7 czerwca 2021.
  • Projekt nowej identyfikacji wizualnej powinien powstać do 31 sierpnia 2021.
    Zakończenie wdrożenia nowej identyfikacji planowane jest na październik/listopad 2021.

 

W jury Konkursu oprócz przedstawicieli AMKP zasiądą uznani eksperci zajmujący się problematyką identyfikacji wizualnej.

Wojciech Widłak – przewodniczący jury

Kompozytor, pedagog, Rektor AMKP.

Małgorzata Sternal

Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych AMKP, dr nauk humanistycznych, zajmuje się badaniami w obszarze zarządzania kulturą i rozwoju zawodowego artystów i menedżerów.

Antek Korzeniowski

Plakacista i projektant grafiki użytkowej, wykładowca komunikacji wizualnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Na stałe związany z Akademią Muzyczną w Krakowie dla której tworzy plakaty oraz oprawę wydarzeń artystycznych. Współpracuje z KBF, Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Izabela Błaszczyk

Menedżer kultury, producent licznych międzynarodowych projektów kulturalnych, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, Przewodnicząca Rady Uczelni AMKP.

Władysław Pluta

Profesor w Katedrze Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wybitny plakacista, zajmuje się również grafiką artystyczną, grafiką książkową,  projektowaniem znaków i systemów identyfikacji wizualnej.

Kuba Sowiński

Wykładowca komunikacji wizualnej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Projektant grafiki użytkowej. Współtwórca ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D” ukazującego się w latach 2001-2016. 

Marcin Wolny

Współzałożyciel i dyrektor kreatywny Studia Otwartego, specjalizującego się w brandingu i systemach identyfikacji wizualnej. Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w opracowaniu strategii wizerunkowych, prowadzeniu złożonych projektów identyfikacji wizualnej, kierowaniu zespołem projektowym oraz projektowaniu grafiki użytkowej. Jako prowadzący projekt lub współautor brał udział w opracowaniu i wdrożeniu systemów identyfikacji wizualnej kilkudziesięciu marek.

 

– – –

Krzysztof Penderecki zmieniał muzyczny świat. Dziś my zmieniamy nasz wizerunek, pamiętając o naszych korzeniach i definiując nowe cele, nowe horyzonty działania.

Prof. dr hab. Wojciech Widłak, Rektor AMKP

 

W razie pytań dotyczących konkursu i rebrandingu AMKP zachęcamy do kontaktu:

dr Małgorzata Sternal

Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych AMKP

malgorzata.sternal@amuz.krakow.pl

tel. 666 706 221

 

Krzysztof Penderecki i jego Akademia

 

Krzysztof Penderecki – kompozytor i dyrygent, owiany legendą twórca wybitnych dzieł oratoryjnych i symfonicznych.

Urodzony w 1933 r. w Dębicy, uczeń F. Skołyszewskiego, A. Malawskiego i S. Wiechowicza.
W 1959 r. jako szerzej nieznany młody kompozytor zdobył I, II i III nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich: za Strofy na sopran, głos recytujący i 10 instrumentów (1959), Emanacje na dwie orkiestry smyczkowe (1958-59) oraz Psalmy Dawida na chór mieszany, instrumenty strunowe i perkusję (1958), co otworzyło mu drogę do oszałamiającej kariery artystycznej. Jego pierwszym znaczącym wyróżnieniem międzynarodowym była nagroda za Tren „Ofiarom Hiroszimy” na 52 instrumenty smyczkowe (1959-61) na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu. Znany był najpierw jako autor wybitnych utworów reprezentujących nurt tzw. polskiego sonoryzmu lat 60’, następnie twórca wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych (m.in. Pasja, Jutrznia, Polskie Requiem, Credo) i scenicznych (Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna Maska, Ubu Rex), a także symfonii. Ważnym nurtem w twórczości K. Pendereckiego była muzyka kameralna.

Laureat niezliczonych nagród i odznaczeń w wielu krajach oraz blisko 30 doktoratów honoris causa przyznanych przez uczelnie całego świata pozostawał wierny Polsce i Krakowowi. W sposób szczególny był wierny swojej macierzystej Uczelni, Akademii Muzycznej w Krakowie. Dawał temu wyraz niejednokrotnie, zarówno w wypowiedziach jak i działaniach, wspierając Akademię swym nazwiskiem i autorytetem w momentach dla niej trudnych, prowadząc jako dyrygent wykonania swych dzieł z udziałem połączonych zespołów akademickich, dając osobisty imienny patronat konkursom i najważniejszym projektom artystycznym. Przez ponad 60 lat pozostawał związany z Akademią jako jej profesor, doktor honoris causa, kierownik Katedry Kompozycji, a w latach 1972-87 rektor.

Wśród pracowników AMKP znajdują się artyści wykonawcy, którzy wielokrotnie bezpośrednio z Kompozytorem pracowali nad interpretacją jego dzieł. Środowisko teoretyków muzyki, określane mianem Krakowskiej Szkoły Teoretycznej od lat zajmuje się analizą twórczości Krzysztofa Pendereckiego, czego rezultatem są liczne publikacje (zob. Penderecki w naszych publikacjach – zakładka na stronie amuz.krakow.pl).
W Wydawnictwie AMKP opublikowano prawie 20 monografii i zbiorów tekstów pokonferencyjnych oraz ponad 30 artykułów naukowych w monografiach zbiorowych
i czasopiśmie „Teoria Muzyki”. foto: Piotr Markowski.

foto: Piotr Markowski.

PLACES WORTH YOUR TIME