Kronika Powstania w Getcie Warszawskim

0

75.ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM (1943-2018)

Kronika Powstania w Getcie Warszawskim,

według Marka Edelmana

pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Joanny Dylewskiej, 115 min.

CZWARTEK, 12 KWIETNIA, 2018r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME