Kryptonim 27

0

widowisko muzyczne inspirowane twórczością Zdzisława Beksińskiego

Muzyczny spektakl inspirowany twórczością Zdzisława Beksińskiego w wykonaniu Art Color Ballet można było ponownie oglądnąć w NCK w ostatni weekend stycznia. Wyreżyserowane przez Agnieszkę Glińską przedstawienie to niezwykle spójne połączenie baletu, muzyki, śpiewu i koloru – tak by plastyczne wizje Zdzisława Beksińskiego przełożyć na język sceny.

Spektakl, który towarzyszył otwarciu Galerii poświęconej twórczości zmarłego w 2005 roku artyście to pieczołowicie skomponowane widowisko – kilkudziesięciu artystów, muzyka grana na żywo, hologramy i układy choreograficzne. Wszystko po to, by oddać atmosferę tego niezwykłego malarstwa, odczytać ukryte w nim znaczenia i poruszyć wyobraźnię.

Ten siedemdziesięciominutowy spektakl to swoista podróż przez świat artysty, którego twórczość inspiruje kolejne pokolenia twórców z bardzo różnych obszarów sztuki.

(…) Artyści zespołu Art Color Ballet kreują przestrzeń zawieszoną gdzieś między jawą a snem, oscylującą wokół fantastycznych wizji, wyobraźni i lęków. Świat przedstawiony to świat ponadczasowy, mieszający elementy przeszłości i przyszłości, które nie wpisują się w żadne klarowne ramy czasowe. Podobnie jak dzieła Beksińskiego, które wyprzedzały swoją epokę, jak niegdyś malarstwo symbolistów i surrealistów: najpierw niezrozumiane, wyśmiane i odrzucone, później docenione i uwielbiane.

Kryptonim 27 skoncentrowany jest na bliskiej Beksińskiemu tematyce ludzkiego ciała. Ciała za więziennymi kratami oraz ciała jako celi. Celi, w której egzystuje człowiek uwięziony w człowieku, skazaniec i więzień własnej cielesnej powłoki. Nie tyle zmysłowym, co biologicznym nazwać by można ruch tancerzy Art Color Balletu. Tak jak i biologiczna, a wręcz anatomiczna była sztuka Zdzisława Beksińskiego.

Anna Rouveure

Beksińskiego można lubić lub nie, doceniać lub negować ale przejść obok tego malarstwa obojętnie chyba się nie da. Warto sprawdzić czy ze scenicznym projektem Agnieszki Glińskiej dzieje się podobnie.

Spektakle zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia Open Eyes Festival, towarzyszącego drugiej edycji kongresu Open Eyes Economy Summit, która odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Krakowie. Podczas Festivalu prezentowane będą wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle, wystawy itd.) realizowane przez polskich artystów. W swoim założeniu bowiem, Festival ma pełnić dwojaką funkcję – prezentowanie ciekawych wydarzeń artystycznych wśród międzynarodowej publiczności kongresu (jest więc ukierunkowany na promocję polskiej kultury), oraz przybliżenie mieszkańcom Krakowa i Małopolski oraz odwiedzających je turystom wydarzeń, które do tej pory nie gościły na krakowskiej scenie artystycznej, bądź nie były prezentowane szerokiej publiczności.

4 i 5 listopada, g. 19.00, Scena NCK

OPEN EYES FESTIVAL

ART COLOR BALLET – KRYPTONIM 27

choreografia, reżyseria, projekt plastyczny: Agnieszka Glińska / Art Color Ballet

współpraca przy choreografii: Małgorzata Popławska-Warelis

muzyka: Nikola Kołodziejczyk

animacja: Paweł Kamykowski, Szymon Kamykowski / Kamyk Production

sound design: Marek Smok Rajss / Wataha Drums

premiera: 7 października 2016 r.

bilet – 80 zł

PLACES WORTH YOUR TIME