KS. STANISŁAW MUSIAŁ IN MEMORIAM, CZWARTEK, 5 MARCA, 2020, CKŻ, GODZ. 18

0

Ks. Stanisław Musiał, SJ

in memoriam

(ur. 1.05.1938, zm. 5.03.2004)

Spotkanie z okazji 16. rocznicy

śmierci ks. Stanisława

CZWARTEK, 5 MARCA, 2020 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME