Kwestia Górnego Śląska po I wojnie światowej

0

BAJIT CHADASZ

Spotkania z Kulturą Żydowską

Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska 

Kwestia Górnego Śląska

po I wojnie światowej

wykład

Prof. Ryszarda Kaczmarka 

Uniwersytet Śląski 

ŚRODA, 7 LISTOPADA, 2018 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME