Mały Królewic

0

Mały Królewic 

spotkanie autorskie ze Stanisławą Trebunią-Staszel 

 

Najpopularniejsza na świecie powiastka filozoficzna dla dzieci i dorosłych „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego dostępna jest już w około 400 językach, gwarach i dialektach, w tym również w wersji wielkopolskiej, śląskiej czy góralskiej. Teraz „Małego Królewica”, z obrozkami autora, przełożyła na gwarę podhalańską Stanisława Trebunia-Staszel. Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza do udziału w spotkaniu autorskim na żywo (z przestrzeganiem obowiązujących obostrzeń) oraz na transmisję live spotkania na Facebooku NCK.

 

Nie miałam na celu archaizacji języka, ani oderwania go od codziennego, współczesnego użycia, ale raczej przywrócenie życia pięknym, zapomnianym dziś sformułowaniom gwarowym. Mam nadzieję, że przekład będzie czytelny także dla odbiorców młodego pokolenia, a dla tych, którzy natrafią na problemy, pomocą jest słowniczek, który zamieszczamy na końcu powieści.    – Stanisława Trebunia-Staszel

 

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – etnolog, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prezes Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii. Zajmuje się etnografią Polski i Karpat. Interesują ją współczesne procesy budowania wspólnot  lokalnych i regionalnych oraz związane z nimi praktyki tożsamościowe. Ostatnio jej zainteresowania badawcze koncentrują się na antropologii i etnologii w Trzeciej Rzeszy. Na co dzień mieszka w Krakowie, ale nie zapomina o swym ukochanym Podhalu. Od lat związana jest z podhalańskim ruchem regionalnym. Współpracuje z zespołami góralskimi i miejscowymi instytucjami kultury. Działa w Stowarzyszeniu Drogami Tischnera. Jest autorką wielu artykułów  oraz kilku książek, m.in.: Śladami podhalańskiej mody (2007, 2010);  Strój Podhalański (2011);  Z Nowego Targu do Kieżmarku (2012); «Lud zdolny do życia». Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta (2019).

 

Prowadzący:
dr Łukasz Sochacki – etnolog, dyrektor ds. studenckich Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się etnologią Polski i Europy, religijnością, sztuką ludową. Autor wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Redaktor zbiorowego opracowania pt. „Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji”, 2020. 

 

Współorganizatorzy:
Krakowski Oddział Związku Podhalan im. Włodzimierza Wnuka 

 

Podczas wydarzenia możliwość zakupu książek wydawnictwa Media Rodzina.

 

Zapraszamy do udziału na żywo (z przestrzeganiem obowiązujących obostrzeń) oraz na transmisję live na Facebooku NCK.


16 marca (wtorek), g. 17.30, sala kameralna 203 

liteARTura

MAŁY KRÓLEWIC – spotkanie autorskie ze Stanisławą Trebunią-Staszel

Oprawa artystyczna –  Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Hamernicy” oraz Zespół Góralski „Hamernik”

wstęp wolny

 

W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19 <kliknij>
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest się osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia. Formularze oświadczenia dostępne są w zakładce DO POBRANIA oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.

 

PLACES WORTH YOUR TIME